Od 4 do 15 września br. rodziny zainteresowane uczestnictwem w pilotażowym programie „Małopolska Niania w gminie Wielka Wieś” mogą składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi (Szyce, Plac Wspólnoty 2) stosowne wnioski wraz z załącznikami.

Program „Małopolska Niania w gminie Wielka Wieś” jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Gminy Wielka Wieś. Program ma na celu wspieranie rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi i skierowany jest do pracujących rodziców najmłodszych dzieci z terenu Gminy Wielka Wieś. W ramach pilotażowego programu, 10 rodzin otrzyma dofinansowanie w wysokości 1500 zł miesięcznie do wynagrodzenia zatrudnionej niani na okres 10 miesięcy począwszy od września 2017r.

Obligatoryjne warunki, które należy spełnić aby ubiegać się o świadczenie „Małopolska Niania” to: posiadanie dziecka w wieku od 20 tygodni do 3 lat, aktywność zawodowa obojga rodziców dziecka oraz zatrudnienie niani w wymiarze 1 etatu w oparciu o tzw. umowę uaktywniającą. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków niż przewidywana liczba świadczeń, stosowane będą dodatkowe kryteria, za które można będzie uzyskać dodatkowe punkty. Ostatecznego wyboru beneficjentów świadczenia, zgodnie z zapisami Programu, dokona Komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wielka Wieś.

Program (wraz z zasadami realizacji) oraz dokumenty zgłoszeniowe do udziału w programie można pobrać poniżej lub w siedzibie GOPS Wielka Wieś.

Załączniki:
Pobierz plik (Gminny_ program _Małopolska_ Niania _w_ gminie_ Wielka_ Wieś.pdf)Program[ ]473 kB
Pobierz plik (Niania_wniosek_zalaczniki.pdf)Wniosek[ ]587 kB