Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że rusza  projekt „Małopolski e Senior”.

Realizowany jest on w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej. Gmina  podpisała deklarację udziału, dzięki czemu projekt będzie realizowany również na terenie  Gminy Wielka Wieś. W ramach „Małopolskiego e-Seniora” prowadzone będą bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców powyżej 65. roku życia z małopolskich gmin. Wśród głównych korzyści płynących z udziału w projekcie należy wymienić m.in.:
- udział seniorów w bezpłatnych szkoleniach (15 spotkań szkoleniowych oraz 3 spotkania animacyjne) obejmujących naukę korzystania z nowych technologii komputera, tabletu, internetu,
- zakup i nieodpłatne przekazanie na własność wszystkim uczestnikom szkoleń tabletów,
- realizację szkoleń na terenie gminy przez miejscowych trenerów,
- okres realizacji projektu III.2018 – VIII.2020,
- zapewnienie uczestnikom szkoleń: materiałów edukacyjnych, cateringu oraz w uzasadnionych przypadkach zwrotu kosztów dojazdu (jeśli szkolenia będą odbywały się poza ich miejscem zamieszkania).

O szczegółach związanych z rekrutacją i harmonogramem będziemy informować na bieżąco.