W dniu 9 kwietnia br. w Szkole Filialnej w Modlniczce Pani Joanna Patej, zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina Wielka Wieś zainaugurowała rozpoczęcie projektu „4 MINUTY!”, informując o celach i działaniach, jakie będą podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia.

Następnie Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Krakowie młodszy aspirant Łukasz Mendel oraz ogniomistrz Piotr Zabawa przeprowadzili w Szkole Filialnej w Modlniczce oraz Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie ćwiczyli prawidłowe zaalarmowanie służb ratunkowych, przeprowadzanie resuscytacji oraz ułożenie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej.

Zajęcia skierowane do uczniów odbędą się w każdej ze szkół podstawowych z terenu gminy. Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy zostaną zorganizowane również dla dorosłych mieszkańców gminy. Zwieńczeniem pierwszego dnia projektu była wizyta dzieci ze świetlic środowiskowych w OSP Biały Kościół, celem nakręcenia scen do wideoklipu promującego „4 MINUTY!”. Już wkrótce ogłoszony zostanie konkurs multimedialny dla uczniów pt. „Wiem i działam!”. Akcja zostanie zakończona happeningiem z pokazem akcji ratowniczych.

Projekt jest realizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy współpracy z Gminnymi Świetlicami Środowiskowymi, Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 5 w Krakowie oraz Gminnymi Jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

E. Izdebska G. Kołacz, A. Pajor

4 minuty
4 minuty 4 minuty
4 minuty
4 minuty 4 minuty
4 minuty
4 minuty 4 minuty
4 minuty
4 minuty 4 minuty
4 minuty
4 minuty 4 minuty
4 minuty
4 minuty 4 minuty
4 minuty
4 minuty 4 minuty