Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że Powiat Krakowski, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2018 roku , w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 09:00 do 17:00: wtorek-piątek od 7:30-15:30.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (www.pcpr.powiat.krakow.pl) lub do pobrania w pokoju nr 7, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B;


OBSZAR B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - dofinansowanie sprzętu elektronicznego jego elementów oraz oprogramowania;
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;


OBSZAR C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
Zadanie 3 - dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
Zadanie 4 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny;


W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy (obszar C zadanie nr 3) lub w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej takiej protezy (obszar C zadanie nr 4) obowiązują poniższe formularze:
1. Propozycja oferty należy złożyć z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni):
2. Specyfikacja i kosztorys należy przedłożyć wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:

Prosimy, aby wystawcy ww dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

OBSZAR D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Zachęcamy do skorzystania z oferty. Szczegóły oraz wnioski i załączniki na stronie: http://www.pcpr.powiat.krakow.pl/index.php?strona=aktywny_samorzad