Zapraszamy Seniorów z Gminy Wielka Wieś  do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Kwiat dziełem doskonałym". Tematem tegorocznej edycji są kwiaty kwitnące na drzewach.Konkurs adresowany jest do różnych kategorii wiekowych (w tym seniorów). Uczestnicy przygotowują samodzielnie prace plastyczne inspirowane obserwacją świata kwiatów, z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej. Na konkurs można zgłaszać prace płaskie i przestrzenne – różne techniki– organizatorzy proszą by nie używać materiałów nietrwałych i sypkich. Dodatkową techniką jest fotografia -każdy autor  może złożyć w konkursie od dwóch fotografii  w formacie min. 21 – 30 cm,  które stanowią komplet o tematyce konkursowej oraz zapis cyfrowy na CD.
Format prac konkursowych A4-A2. Praca przestrzenna powinna mieć wymiary nie większe niż 40cm x 40cm.
Uwaga, prac zgłaszanych na konkurs nie należy składać, oprawiać  ani rolować!

Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

Na odwrocie każda praca powinna być podpisana danymi dotyczącymi poszczególnych uczestników - Imię, nazwisko i wiek uczestnika, nazwa naukowa i łacińska kwiatu, adres zamieszkania lub placówki na terenie, której praca została wykonana oraz danymi opiekuna artystycznego.

Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do organizatora do 28 lutego 2019 roku:

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie
ul. Polkowicka 69 a
59 – 101 Polkowice

Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania, wyraz artystyczny, oryginalność, stopień trudności wykonania.
Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach wiekowych:
Kontakt: Małgorzata Wacińska, tel. tel. 665 951 967

 

Zachęcamy do twórczości plastycznej i do udziału w tym konkursie :)