Szanowni Państwo! Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych. Oprócz standardowych działań realizowanych w ramach  Gminnego Programu Wspierania Rodziny chcielibyśmy zaproponować działania innowacyjne i objąć ich zasięgiem rodziny, które nie korzystają z pomocy społecznej.  „Prawdziwa bieda czasami woli pozostać w ukryciu”.  Mogą to być rodziny z bardzo chorym dzieckiem, dotknięte sieroctwem, niepełnosprawnością albo inną kryzysową sytuacją  lub zdarzeniem losowym.

 

mikołajChcemy działać biorąc za wzór św. Mikołaja- czyli obdarować po cichu, bez rozgłosu, z zaskoczenia. Ten święty widnieje w herbie naszej Gminy, kiermasz będzie na terenie parafii św. Mikołaja, a dodatkowo jest to dobry patron pomagania rodzinie. Rodziny pozostaną dla ogółu społeczeństwa anonimowe.

 

Kilka słów na temat wyboru rodzin. Każdy sołtys  a także przedstawiciele Fundacji lub Stowarzyszeń z terenu naszej Gminy  będą mogli zgłosić jedną rodzinę, która (ich zdaniem) potrzebowałaby wsparcia. Lista rodzin musi pozostać tajemnicą. Zatem sołtysi opisują sytuację rodziny, ale bez podawania nazwiska i adresu.  O ostatecznym wytypowaniu rodzin zdecyduje tzw. Kolegiata św. Mikołaja, w skład której wejdą: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i  Spraw Socjalnych.

 

Kiermasz Mikołajkowy zorganizowany zostanie w dniu 8 grudnia 2018 r na hali GOKIS w Białym Kościele. Będzie to impreza rekreacyjna dla rodzin obejmująca:

 • Finał akcji zdobienia pierników,
 • występy artystyczne „Wszyscy święci balują w niebie…”
 • Kiermasz kartek i artykułów świątecznych (ze szkół, przedszkoli, świetlic)
 • Kiermaszowa sprzedaż ciast i napojów
 • Wizyta św. Mikołaja
 • Obiecujemy dobrą zabawę i liczne niespodz
 • ianki.

 

Wierzymy, że z pomocą św. Mikołaja uda nam się zorganizować fajną rodzinną imprezę. Aktywnie pomogą nam:

 • Fundacja „Mój sen”
 • GOKIS,
 • Szkoły i Przedszkola z terenu gminy,
 • Świetlice środowiskowe,
 • Wolontariusze czyli Aktywni i Potrzebni Seniorzy Gminy wielka Wieś,
 • OSP Biały Kościół
 • „Żurek z Gwiazdami”
 • Społeczność Parafii św. Mikołaja.

Już dziś serdecznie zapraszamy!