Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych. Oprócz standardowych działań realizowanych w ramach misji Ośrodka chcielibyśmy zaproponować działania innowacyjne i objąć ich zasięgiem rodziny, które nie korzystają z pomocy społecznej. „Prawdziwa bieda czasami woli pozostać w ukryciu”.  Chcemy działać biorąc za wzór św. Mikołaja- czyli obdarować po cichu, bez rozgłosu, z zaskoczenia. Ten święty widnieje w herbie naszej Gminy, kiermasz będzie na terenie parafii św. Mikołaja, a dodatkowo jest to dobry patron pomagania rodzinie.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o Mikołajkowym Święcie Rodzin Gminy Wielka Wieś – imprezie rekreacyjnej dla rodzin, która odbędzie się 8 grudnia o godz. 15:00 na Hali GOKiS w Białym Kościele. W programie m.in. 3 przedstawienia teatralne, występy wokalne i kiermasz artykułów świątecznych.  Dochód ze sprzedaży tych ozdób świątecznych będzie przeznaczony na anonimowe wsparcie wspomnianych  dwóch rodzin z terenu Gminy Wielka Wieś. „Dobroć z dobroci się rodzi…” Serdecznie zapraszamy!

swietorodziny2018