Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o przyjęciu  przez Radę Powiatu w Krakowie 3 -letniego  programu  pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim w  zakresie wsparcia  osób  niepełnosprawnych ze    spektrum    autyzmu i    ich    rodzin - opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje  o  możliwości  skorzystania  z  opieki  wytchnieniowej  dla  mieszkańców  Powiatu Krakowskiego. Opieka  wytchnieniowa  w  Powiecie  Krakowskim  realizowana  będzie  w  okresie od1 lipca do 15 grudnia 2019roku. W drodze otwartego konkursu ofert zadanie to realizowane jest przez „Stowarzyszenie        z myślą o mieszkańcach regionu „Być szczęśliwym” z siedzibą w Wielkiej Wsi, 32-089 Wielka Wieś, ul. Winna 16, tel.:  883883780,w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul. Filareckiej17/2 w Krakowie. Wnioski  o  przyznanie  wsparcia  można  składać od  1  lipca  2019  r., bezpośrednio w  siedzibie  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Krakowie,  al.  Słowackiego  20, a także za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  2012  r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).

Szczegóły oraz wniosek w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (wsparcie osób niepełnosprawnych.pdf)wsparcie osób niepełnosprawnych.pdf[ ]660 kB
Pobierz plik (wniosek.pdf)wniosek.pdf[ ]255 kB