Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń dla Rodzin przypomina, iż wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczenia wychowawczego tzw. 500+,
  • świadczenia dobry start,
  • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

od dnia dzisiejszego tj. od 1 sierpnia 2019 r. można składać także w formie papierowej. Jednocześnie, nadal zachęcamy wszystkich do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Ważne: Jeżeli świadczenie 500+ jest obecnie pobierane, także należy złożyć nowy wniosek na wszystkie dzieci uprawnione, wpisując je w jednym wniosku na okres świadczeniowy 2019/2021.

Informujemy, iż w SIERPNIU 2019 r. Dział Świadczeń dla Rodzin będzie miał wydłużone godziny pracy w poniedziałki i wtorki od 7.30 do 17.30.  W pozostałe dni tj. środa i czwartek od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.00.