Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma przyjemność poinformować, iż od listopada bieżącego roku dla mieszkańców naszej gminy będzie udostępniona możliwość skorzystania z bezpłatnych mediacji.

 

Dyżury mediacyjne prowadzone będą przez Pana Michała Prządo. Posiada on kwalifikacje do pełnienia roli mediatora poparte szkoleniami, które odbył w firmie szkoleniowej Akademia Bliżej. Posiada certyfikaty ukończenia kursów w ramach Akademii Profesjonalnego Mediatora z zakresu mediacji rodzinnych oraz cywilnych i gospodarczych. Kursy te są licencjonowane w systemie kształcenia Vocational Competence Certificate opartych na europejskich i krajowych standardach.

Pomoc mediacyjna będzie udzielana w ramach dyżurów odbywających się w godzinach popołudniowych, w czwartki- co dwa tygodnie w godzinach 18:00-20:00 w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Szycach - Plac Wspólnoty 2. Zapisy  – kontakt telefoniczny z GOPS.

Mediacja jest intensywnie rozwijającym się w ostatnich latach sposobem na rozwiązywanie sporów. Jej głównym założeniem jest pomoc skonfliktowanym osobom w samodzielnym wypracowaniu porozumienia. Dzięki temu takie osoby mają szansę dobrowolnie, samemu poradzić sobie z powstałym problemem, bez konieczności angażowania sądu. Zakres spraw, które można poruszyć w ramach mediacji jest bardzo szeroki. Od tych które dotyczą sporów rodzinnych (opieka nad dzieckiem, podział majątku, czy codzienne funkcjonowanie) po spory powstałe z sąsiadem czy usługodawcą. Bardzo ważnymi cechami mediacji jest jej całkowita poufność oraz bezstronność i neutralność mediatora wobec uczestników i sprawy. Ma on za zadanie pomóc w pokonaniu emocji, które towarzyszą sytuacjom konfliktowym, oraz wykorzystać konkretne narzędzia służące budowaniu porozumienia, z uwzględnieniem potrzeb i interesów wszystkich stron sporu.  Finałem mediacji jest ugoda, którą zawierają ze sobą strony. Składa się ona z rozwiązań, które znalazły strony z pomocą mediatora.