W dniach 11-12.12.2019r. w Krakowie w Hotelu Sympozjum Gmina Wielka Wieś reprezentowana przez 3 seniorki wzięła udział w konferencji podsumowywującej projekt „Przestrzeń dla seniorów 2.0”.  Podczas wydarzenia prezentowane były efekty pracy Fundacji „Mapa Pasji” oraz seniorów z obszaru całej Polski w obszarach: przestrzeń publiczna, Rady Seniorów, diagnoza potrzeb seniorów.

Gmina Wielka Wieś w ramach projektu zaprojektowała przestrzeń publiczną tj. teren znajdujący się w okolicach budynku urzędu gminy. Pierwszy dzień obejmował warsztaty tematyczne, drugi- dyskusję oraz prezentację szeroko rozumianego dorobku każdej gminy. Przedstawicielki gminy Wielka Wieś częstowały wyrobami z lokalnej spiżarni „We młynie”, prezentowały własnoręcznie wykonane gorsety oraz ozdoby świąteczne. Zapoznały słuchaczy z Gminnym Programem Wspierania, Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Seniorom uczestniczącym w projekcie za zaangażowanie i godne reprezentowanie naszej gminy na arenie ogólnopolskiej.

Konferencja Sen...
Konferencja Seniorów Konferencja Seniorów
Konferencja Sen...
Konferencja Seniorów Konferencja Seniorów
Konferencja Sen...
Konferencja Seniorów Konferencja Seniorów
Konferencja Sen...
Konferencja Seniorów Konferencja Seniorów
Konferencja Sen...
Konferencja Seniorów Konferencja Seniorów