Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach programu „Aktywni i Potrzebni” na życzenie seniorów dokonał rozeznania ofertowego pośród kilku biur podróży.

Zgromadzone oferty zostały przedstawione na spotkaniu z lokalnymi władzami oraz miejscowymi liderami, gdzie wybrano najbardziej atrakcyjne cenowo i programowo. Biuro podróży „Country Travel” w całości będzie realizatorem ofert. Osoby zainteresowane podróżowaniem szklakiem światowego dziedzictwa UNESCO zapraszamy do kontaktu z GOPS lub na numer telefonu 798-802-911.