Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

WARIANT A:Opracowanie  Oceny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wielka Wieś na lata 2016-2020, -Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy Wielka Wieś, Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wielka Wieś na lata 2021-2026”.

WARIANT B- Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy Wielka Wieś, Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wielka Wieś na lata 2021-2026”.

Szczegóły w załącznikach.

Możliwe jest złożenie przez jednego oferenta jednej oferty na wariant A i wariant B lub przez jednego oferenta tylko na wybrany wariant A lub B.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru jednego z proponowanych wariantów.