Informujemy o możliwości skorzystania z BEZPŁATNEGO poradnictwa i psychoterapii.

Do czasu zniesienia ograniczeń w kontakcie bezpośrednim wsparcie rodzin będzie odbywało się telefonicznie lub za pomocą dostępnych komunikatorów SKYPE, WhatsApp ( indywidualnie do ustalenia z osobą zgłaszającą) https://bip.malopolska.pl/pcprwkrakowie,a,1741570,uchwala-nr-6520-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-12-marca-2020-w-sprawie-zlecenia-realizacji-zadani.html

Szczegóły w załączniku lub pod numerem telefonu: tel: 669 803 685

ulotka 1 2 1

ulotka 1 2 2