Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o powstaniu i funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

 

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email oraz szybkiego wybrania numeru alarmowego.

Link do aplikacji  https://twojparasol.com/