INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓWo ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start (tzw. 300 +) na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do  zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start (tzw. 300+) na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać:

  • w formie elektronicznej od 1 lipca 2020 r.
  • w formie tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że obecnie świadczenie wychowawcze (500+), co do zasady zostało przyznane do 31 maja 2021 r. Wobec czego, wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 można będzie składać od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej lub od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W DZIALE ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 znajdują się poniżej w ZAŁĄCZNIKU.