Nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. przyjmowane są od 1 lipca 2020r. internetowo oraz od 1 sierpnia 2020r. również w formie papierowej. Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do pobierania ww. świadczeń z kwoty 800 zł na kwotę 900 zł na osobę w rodzinie.

 

Ponadto, przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie obowiązywał tzw. mechanizm „złotówkę za złotówkę”. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego tj. 900 zł, osoba uprawniona będzie mogła pobierać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednak wysokość świadczenia będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium.  Np. w przypadku przekroczenia kryterium o 200 zł (tj. dochód 1 100 zł na osobę w rodzinie) wysokość świadczenia do wypłaty pomniejszona zostanie o 200 zł. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100,00 zł.