Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął kolejny  nabór do projektu Małopolska Niania 2.0. O wsparcie mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan. Zachęcamy Mieszkańców naszej Gminy do skorzystania z Programu. Szczegóły w załącznikach.

PLAKAT