W 2020r. zadanie publiczne Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin odbywać się będzie w formie opieki wytchnieniowej.

 

Czas realizacji: 10 lipiec do 30 listopad 2020r.

Czas trwania: turnus może trwać 10 dni, jest organizowany w formie dziennej, odbywać się będzie przez cały tydzień ( od poniedziałku do piątku) , po 6 godzin dziennie, w godzinach 8.00-18.00.

 

Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu „Być Szczęśliwym”
z siedzibą: u. Winna 16, 32-089 Wielka Wieś, telefon kontaktowy: 883-883-780. Miejsce realizacji jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Filarecka 17/2 w Krakowie.

Wnioski należy składać od 10 lipca 2020r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą: al. Słowackiego 20 w Krakowie lub za pomocą operatora pocztowego. Następnie wniosek musi zostać zakwalifikowany przez zespół specjalistów- organizatora.

Opieka wytchnieniowa będzie realizowana dla niepełnosprawnego dziecka/ osoby ze spektrum autyzmu do 24 r.ż. poprzez opiekę na zorganizowanym dziennym turnusie odciążeniowym.

Warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności posiadające wskaźniki: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub orzeczenie o znaczmy stopniu niepełnosprawności lub rodzicie/ opiekunowie osób ze spektrum autyzmu ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 r.ż.

Uczestnictwo dziecka / osoby niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 r.ż. jest BEZPŁATNE, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego dziecka/ rodziny.

Ramowy wzór wniosku, który należy uzupełnić znajduje się na stronie PCPR w Krakwie: www.pcpr.powiat.krakow.pl w zakładce „aktualności”.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania.

Załączniki:
Pobierz plik (008.jpg)Skan pisma 2[ ]864 kB
Pobierz plik (007.jpg)Skan pisma 1[ ]1602 kB