Stowarzyszenie Youth Human Impact, we współpracy z Urzędem Gminy Wielka  Wieś, planuje w styczniu 2021 roku otwarcie – pierwszej w gminie – świetlicy  socjoterapeutycznej. Placówka powstała w ramach projektu „Przełamując falę”,  realizowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020, będącego częścią Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działalność świetlicy ma na celu pomoc w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży,  wsparcie ich rozwoju osobistego, kształtowanie postaw przedsiębiorczości, samodzielności,  kreatywności oraz wyrównanie szans w nauce poprzez organizowanie zajęć korekcyjno kompensacyjnych. Ponadto, dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z bogatej oferty  warsztatów rozwijających ich zainteresowania i pasje, takich jak kurs tańca, warsztaty  teatralne, nauka języka angielskiego czy robotyka. Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia, jak  i ciepłe posiłki, które oferuje placówka, są bezpłatne.

 

Do zapisów na zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku  życia, mieszkającą na terenie Gminy Wielka Wieś. Placówka mieści się w budynku  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białym Kościele, przy ulicy Królowej Jadwigi 4.  Formularze rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji będą dostępne od 21.12.2020 roku w budynku siedziby świetlicy oraz na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś oraz GOKiSu. Ilość miejsc jest ograniczona. 

W razie pytań i wątpliwości, dotyczących rekrutacji i samej placówki, bardzo prosimy o kontakt pod numerem telefonu 573 227 350.