Nowy okres świadczeniowy 2021/2020 - wnioski internetowe od lutego 2021 r., w wersji papierowej od 1 kwietnia 2021 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 (trwający od 01-06-2021 r. do 31-05-2022 r.) można będzie składać:

  • drogą elektroniczną – od 1 lutego 2021 r.
  • tradycyjną (w formie papierowej) – od 1 kwietnia 2021 r.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 czerwca 2021 r. to świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Terminy wypłaty świadczeń uzależnione będą od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli wniosek zostanie złożony:

- od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń następuje do 30 czerwca 2021 r.

- od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń następuje do 31 lipca 2021 r.

- od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń następuje do 31 sierpnia 2021 r.

- od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń następuje do 30 września 2021 r.

- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń następuje do 31 października 2021 r.