Stowarzyszenie „Być szczęśliwym” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi wspólnie  realizują projekt „Alpakoterapia- szansa na zdrowie i  spełnienie pasji”.  Termin wycieczki to 10 czerwiec 2021 r. –o  godz. 16.15 wyjedziemy spod  Urzędu Gminy Wielka Wieś.  Rodziny z Dziećmi specjalnej troski prosimy o kontakt z GOPS- tel. 798 802 911; 12 419 11 01.

Alpakoterapia