Gmina Wielka Wieś nawiązała współpracę z Fundacją  "Zmieniamy Niemożliwe".
Misją Fundacji Zmieniamy Niemożliwe jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

W ramach współpracy Fundacja przygotowała (wspólnie z wolontariuszami GOPS) 34 paczki podarunkowe z okazji Dnia Mamy dla mam z Gminy Wielka Wieś oraz ponad 70 paczek dla dzieci z rodzin objętych pomocą Ośrodka. Paczki rozwieźli pracownicy GOPS ciesząc się z radości Obdarowanych. Serdeczne podziękowanie kierujemy na ręce Pani Ani Czajki

Zmieniamy niemo...
Zmieniamy niemożliwe 2 Zmieniamy niemożliwe 2
Zmieniamy niemo...
Zmieniamy niemożliwe 2 Zmieniamy niemożliwe 2
Zmieniamy niemo...
Zmieniamy niemożliwe 2 Zmieniamy niemożliwe 2
Zmieniamy niemo...
Zmieniamy niemożliwe 2 Zmieniamy niemożliwe 2
Zmieniamy niemo...
Zmieniamy niemożliwe 2 Zmieniamy niemożliwe 2
Zmieniamy niemo...
Zmieniamy niemożliwe 2 Zmieniamy niemożliwe 2
Zmieniamy niemo...
Zmieniamy niemożliwe 2 Zmieniamy niemożliwe 2