Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż od 1 lipca 2021 r. świadczenie 300+  ("Dobry Start”)  będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

 • portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portal Emp@tia lub
 • serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które zostanie wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

 • dowodzie osobistym,
 • numerze PESEL dziecka,
 • numerze telefonu komórkowego,
 • adresie mailowym,
 • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,
 • nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
 • numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

Wszelkie informacje udzielane są :

 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • w placówce ZUS,
 • w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

Ważne strony internetowe:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start - informacja dot. świadczenia 300+

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start/dyzury-dobry-startaktualny wykaz dyżurów pracowników ZUS w innych instytucjach