Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że wnioski o ustalenie prawa do  zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać:

- w wersji elektronicznej - od dnia 1 lipca 2021 r.

- w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami:

-w terminie od 1 lipca 2021r. do 31 sierpnia 2021r., termin jego realizacji następuje do 30 listopada 2021r. (zostaje zachowana ciągłość wypłaty).

 - jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 września 2021r. do 31 października 2021r., termin jego realizacji następuje do 31 grudnia 2021r.

-w przypadku wniosków złożonych od 1 listopada 2021r. do 31 grudnia 2021r., termin realizacji następuje do 28 lutego 2022r.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

-w terminie od 1 lipca 2021r. do 31 sierpnia 2021r., termin jego realizacji następuje do 31 października 2021r. (zostaje zachowana ciągłość wypłaty).

-jeżeli wniosek złożony zostanie we wrześniu 2021r., termin jego realizacji następuje do 30 listopada 2021r.

-jeżeli wniosek zostanie złożony w październiku 2021r., termin jego realizacji następuje do 31 grudnia 2021r.

-w przypadku wniosków złożonych w listopadzie 2021r., termin realizacji następuje do 31 stycznia 2022r.