Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie informuje o zmianie swojej siedziby.
Od poniedziałku, 20 września 2021r., wszystkie sprawy osób niepełnosprawnych związane z uzyskaniem: orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, legitymacji dokumentujących niepełnosprawności lub stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych załatwiane będą  w nowej siedzibie zespołu, mieszczącej się pod adresem:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie

ul. Cystersów 11, 31-553 Kraków

Nowe numery telefonów zostaną umieszczone na stronie internetowej

www.pcpr.powiat.krakow.pl