Szanowni Państwo,
zapraszamy serdecznie Mieszkanki Powiatu Krakowskiego do wykonania bezpłatnych badań przesiewowych: mammograficznych, densytometrycznych, tarczycy, wagą specjalistyczną w ramach realizacji prowadzonych przez naszą placówkę bezpłatnych projektów.

Akcja profilaktyki zdrowotnej 28 PAŹDZIERNIKA 2021 w SZYCACH:

28 października 2021 - badania mammograficzne od 10.00 do 18.00

28 października 2021 - badania densytometryczne, tarczycy i ocena wagą, ćwiczenia samobadania od 14.00 do 18.00

Informujemy iż, w związku pandemią COVID-19 – badania oraz edukacja prozdrowotna realizowane są z zachowaniem koniecznych wymogów minimalizujących ryzyko zakażeń pacjentek i personelu.

Szanowni Państwo!

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka" Krzeszowice projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:
„Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 - 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2022" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

„Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 25-59 lat w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w latach 2019-2022” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem projektów jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

Na spotkanie edukacyjne zapraszamy Panie w wieku 25-59 lat ( ur.1996-1962 ):
- mieszkanki Małopolski
- które nie wykonywały cytologii w ciągu ostatnich 36 miesięcy

Na badania profilaktyczne i edukację zapraszamy:
28 października 2021 - od 15.00 do 18.00 - SZYCE - Sala Konferencyjna GOPS, Plac Wspólnoty 2 - możliwość wykonania bezpłatnych badań densytometrycznych oraz wagą specjalistyczną z oceną składu ciała

Na badania mammograficzne zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat ( ur.1971-1952 ):
- mieszkanki Małopolski
- które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Zapraszamy na badania mammograficzne finansowane ze środków Powiatu Krakowskiego dla Mieszkanek Powiatu Krakowskiego:
- w wieku 40-49 lat ( urodzone w latach 1981-1972 ) bezpłatne badanie co 2 lata
- w wieku powyżej 69 lat ( urodzone przed rokiem 1951 włącznie ) bezpłatne badanie co rok

Na badania mammograficzne zapraszamy:
28 października 2021 - od 10.00 do 18.00 - SZYCE - Urząd Gminy, Plac Wspólnoty 1 - parking

Zapraszamy na badania tarczycy (USG tarczycy oraz oznaczeni TSH w krwi) finansowane ze środków Powiatu Krakowskiego dla Mieszkanek Powiatu Krakowskiego:
- w wieku powyżej 25 lat (urodzone przed rokiem 1996 włącznie) bezpłatne badanie co rok.

Na badania tarczycy zapraszamy:
28 października 2021 - od 14.00 do 18.00 - SZYCE - Sala Konferencyjna GOPS, Plac Wspólnoty 2

INFORMACJE I ZAPISY: 12 6330218, 503 777 651 - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Profilaktyka... warto o niej pamiętać! Wykonuj badania regularnie!

Nasz przyjazd związany jest ściśle z realizacją projektu, którego celem jest zwiększenie uczestnictwa kobiet w badaniach profilaktycznych.
Mamy nadzieję, że badania, które organizujemy pozwolą kobietom skupić uwagę na własnym zdrowiu.
Bardzo prosimy o zachęcanie do uczestnictwa w tym zdrowotnym wydarzeniu szczególnie osoby, które nie wykonywały jeszcze badania.
Udział w badaniach jest całkowicie bezpłatny!

Może uda nam się wspólnie wymyślić sposób na zwiększenie chęci uczestnictwa kobiet w badaniach profilaktycznych.

W załączeniu przesyłamy materiały promocyjne z prośbą o rozpropagowanie stosownych informacji, by jak najwięcej kobiet mogło dowiedzieć się o Projekcie i wykonać bezpłatne badania profilaktyczne.
Przesyłamy również informacje o innych bezpłatnych projektach realizowanych przez nasze Centrum.
Zapraszamy do zgłoszeń.

Nasze działania są związane z realizacją Projektów:

„Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2022" oraz „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 25-59 lat w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w latach 2019-2022” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Wczesne wykrywanie raka sutka - mammografia" oraz "Profilaktyka chorób tarczycy - badania przesiewowe" finansowane przez Powiat Krakowski.