W związku z nadchodzącym sezonem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi,  zwraca się z apelem do mieszkańców gminy Wielka Wieś o wrażliwość, zwłaszcza w obliczu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej (Covid-19), na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób ( szczególnie starszych, niepełnosprawnych samotnie mieszkających oraz bezdomnych) narażonych na działanie niskich temperatur.

 Wszelkie niepokojące sytuacje prosimy zgłaszać do:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi  tel. nr 12 419 11 01
  • Sołtysów
  • Komisariatu Policji w Zielonkach tel. nr 47 832 11 50
  • Bezpłatny telefon alarmowy 112 całodobowo 

Informujemy również, że wykaz placówek schronienia na terenie województwa małopolskiego znajduje się na stronie: http://www.muw.pl   w zakładce  „sprawy społeczne”  -  „Pomoc dla osób bezdomnych” – „Wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym”. Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił całodobowy telefon informacyjny dla bezdomnych 987.