Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi składa serdeczne podziękowanie Panu Witoldowi Lercelowi za zakupienie środków czystości dla najuboższych z terenu Gminy Wielka Wieś. Dobroczyńcy dedykujemy słowa Magdaleny Knedler: “Człowiek lubi sobie powtarzać, że jednostkowy akt niczego nie zmieni. Jeden uczynek, jedna decyzja, jeden głos, jedno słowo – nie mają znaczenia wobec morza innych uczynków, decyzji, głosów i słów. To bzdura. Wszystko zaczyna się od jednego człowieka i jednego gestu…”

IMG 20211124 WA0002

IMG 20211124 WA0000