Informujemy o rekrutacji przez Fundację Sustinae projektu: „Motywacja–energia-praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami;, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz biernych zawodowo z powodu choroby.

Projekt realizowany jest w okresie 01 listopada 2021 roku – 30 czerwca 2022, aktualnie trwa proces rekrutacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Agnieszka Karcz , tel. 695 130 060

Załączniki:
Pobierz plik (POWER 6_opis projektu.pdf)POWER 6_opis projektu.pdf[ ]943 kB