Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776,00 zł);

- 1320 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł) czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Skierowania do Programu dla mieszkańców Gminy Wielka Wieś wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

GOPS w Wielkiej Wsi współpracuje z dwoma Fundacjami, które podjęły się dystrybucji żywności dla mieszkańców naszej Gminy (FUNDACJA PO PIERWSZE CZŁOWIEK, Kraków, ul. Woronicza 3b oraz MAŁOPOLSKA FUNDACJA TIBI, magazyn Kraków, ul. Księcia Józefa 52).

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.