ua

Центр соціальної допомоги запрошує осіб дорослих , молодь та дітей які потребують психологічної допомоги.

Допомога психологічна надається в приміщенні допомоги тобто Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce (Шице) після запису на прийом за номером телефону (12) 419-11-01 або 114. Допомога надається польською та англійською мовами.

Зустрічі з психологом для дітей та молоді відбуваються у вівторки в годині 14:30-16:30, для дорослих два вівторки в місяці о годині 9:00-13:00 (найблища дата 29 березня).

В разі великої потреби, зацікавленості робочі дні психолога будуть частіше.

Wsparcie psychologiczne dla społeczności ukraińskiej przebywającej w Gminie Wielka Wieś:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci do skorzystania ze wsparcia psychologicznego.

Wsparcie psychologiczne jest udzielne stacjonarnie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce, po uprzednim umówieniu się pod nr. tel. (12) 419 – 11 – 01 wew. 114. Pomoc jest udzielna w języku polskim oraz angielskim.

Dyżury psychologa dla dzieci i młodzieży odbywają się we wtorki godziny 14:30 – 16:30

Dyżury psychologa dla dorosłych dwa wtorki w miesiącu godziny 9:00 – 13:00 (najbliższy termin 29 marca br.), w razie dużego zainteresowania częstotliwość dyżurów psychologa zostanie zwiększona: