W związku z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 18 maja 2022 roku (znak: DPSII. 4110.1.5.2022.AM), przekazuję linki do banerów z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi.

Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswiaen/information-for-refugees-from-ukraine