W dniu 22 sierpnia 2022r. dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Gminy Wielka Wieś wyjechały na  kolonię organizowaną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

Jest to wakacyjny tygodniowy wyjazd do miejscowości Gąsawa-  wsi  położonej w województwie kujawsko- pomorskim. W ramach wyjazdu dzieci mają zapewnione wycieczki autokarowe do Poznania, Torunia, Gniezna, Lubostronia i Żnina, wycieczki piesze do Wenecji czy Biskupina a także zajęcia profilaktyczne i kulturalno- oświatowe. Celem programu kolonii jest ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez wpływ na dziecko i młodego człowieka, aby radziło sobie lepiej, w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, rozwiązywaniu problemów aby lepiej rozumiano siebie, umiało współżyć i współdziałać z innymi aby także umiało znaleźć oparcie w sobie w sytuacjach kryzysowych.

image002

image301