Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o  Platformie HomeCare, która zawiera zasoby edukacyjne rozwijające kompetencje i umiejętności w zakresie opieki nad osobą starszą w domu. Gdy życie stawia nas w sytuacji, gdy musimy zaopiekować się swoimi najbliższymi to jest każdorazowo ogromne wyzwanie. Może warto pamiętać, że jest taka Platforma.  Platforma jest dedykowana osobom, które nie są zawodowymi opiekunami medycznymi lecz pełnią rolę tzw. opiekuna rodzinnego (lub inaczej opiekuna nieformalnego) osoby starszej, która z racji wieku lub choroby ma ograniczone możliwości w samodzielnym funkcjonowaniu na co dzień. Poniżej link do platformy:

http://opiekadomowa.homecareproject.eu/