Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można składać wniosek o dodatek elektryczny, który będzie wypłacany do 31 marca 2023 r. Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Warunkiem otrzymania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Ponadto na jeden adres zamieszkania przysługuje jeden dodatek elektryczny. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła i ogrzewaniem elektryczne/bojler elektryczny, które są głównym źródłem ogrzewania z wyłączeniem gospodarstw domowych, które mają zainstalowaną mikro instalację (panele fotowoltaiczne).

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Dodatek wynosi:

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5MWh rocznie,
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

WNIOSEK

We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego. Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikro instalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.