Gmina Wielka Wieś- Gminny Ośrodek Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:
Zakup usługi polegającej na dostawie wody w galonach dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.
Szczegóły w załącznikach.