Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o dyżurach telefonicznych w ramach "Dnia Ofiar Przestępstw" oraz "Światowego Dnia Walki z Depresją". Informacja  przekazana przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.