W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleja Juliusza Słowackiego 20, 30-037 Kraków informuje o możliwości zgłaszania się do programu osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt.7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do ogłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją wynikającą z zapisów Programu należy składać w terminie od 1 marca 2023r w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie Aleja Juliusza Słowackiego 20, parter pokój 4.