Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkujące naszą Gminę (Powiat Krakowski) mogą skorzystać z bezpłatnej opieki wytchnieniowej realizowanej w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach. Zainteresowanych skorzystaniej z tej formy wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny z DPS Batowice: 12 2857072 lub 780 127 250.