Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego. Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim realizowana będzie w okresie od 17 czerwca 2024r. do 30.11.2024 roku. W drodze otwartego konkursu ofert zadanie to realizowane jest przez Fundację „Mój Sen” z siedzibą w Wielkiej Wsi, 32-089 Wielka Wieś, ul. Krakowska 74, miejsce realizacji – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ul. Filarecka 17, 30-110 Kraków i ul. Salwatorska 2, 30-109 Kraków.

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać od 17 czerwca 2024r. bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, a także za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 z późn.zm.). Turnusy organizowane będą w formie dziennej i odbywać się będą od poniedziałku do piątku, 6 godzin dzienne, w godz. od 6.00 do 20.00. Maksymalny czas trwania jednego turnusu to 14 dni. Uczestnictwo niepełnosprawnego dziecka/osoby niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia w turnusie dziennym jest bezpłatne. Dodatkowe informacje wraz z formularzem wniosku są dostępne na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.