Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi uprzejmie informuje, że z dniem 01 lipca 2024 r. w życie wchodzi ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta przedłuża do dnia 30 września 2025 r. okres, w którym pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy przybyli na to terytorium w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, jest uznawany za legalny oraz związanego z tym dostępu do świadczeń.

Jednocześnie z dniem 01 lipca 2024 r. zostaje uchylony art. 31 ustawy, co oznacza brak kontynuowania wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł.

Uchylony zostaje również ust 3 art. 29 dotyczący nie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego w postępowania o przyznanie świadczeń przewidzianych ustawa o pomocy społecznej.