Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, z siedzibą w Szycach, Plac Wspólnoty 2, jest jednostką organizacyjną Gminy Wielka Wieś, powołaną Uchwałą Nr IV/16/90 Rady Gminy w Wielkiej Wsi z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.