Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Małgorzata Żurek

 

Sekcja Finansowo - Księgowa:

Główny księgowy – mgr Magdalena Wiącek

Specjalista ds. księgowo - kadrowych – mgr Ewelina Wyżga

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej:

Starszy pracownik socjalny: Janina Grzybowska

Starszy pracownik socjalny: Joanna Siudek

Starszy pracownik socjalny: mgr Anna Lorenc

Starszy pracownik socjalny: mgr Anna Studzińska – Nowak

Pracownik socjalny: mgr Paulina Mączka

Starszy pracownik socjalny: mgr Grzegorz Kołacz

Pracownik Administracyjny: mgr Agata Goraj

Pracownik Administracyjny: Justyna Krawczyk

 

Sekcja Świadczeń dla Rodzin:

Inspektor ds. świadczeń dla rodzin: mgr Justyna Litewka

Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego: mgr Ewelina Okrajni

Referent ds. świadczeń dla rodzin: mgr Beata Nabagło

Asystent Rodziny: Katarzyna Zielińska

Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: mgr Paulina Mączka