Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” w roku 2016.

W ramach realizacji projektu „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” w 2016 roku realizowane są następujące działania:
1.    Rekrutacja uczestników do projektu – działanie zrealizowane.
2.    Indywidualna diagnoza potrzeb uczestników projektu oraz opracowanie Indywidualnej Ścieżki Udziału w projekcie dla każdego uczestnika projektu – działanie zrealizowane.
3.    Trening percepcji społecznej w terminie 3-4.06.2016 roku w Pensjonacie Telimena w Zakopanem – 16 godzin szkoleniowych dla 2 grup uczestników.
4.    Trening podejmowania roli innych ludzi w terminie 17-18.06.2016 roku w Pensjonacie Telimena w Zakopanem – 16 godzin szkoleniowych dla 2 grup uczestników.
5.    Trening analizowania sytuacji społecznych w terminie 17-18.08.2016 roku oraz Trening nadawania komunikatów niewerbalnych w terminie 19-20.08.2016 roku w Hotelu Wierchomla w Wierchomli Małej – łącznie 32 godziny szkoleniowe dla każdej z 2 grup.
6.    Trening komunikacji werbalnej – 27-28.09.2016 roku – 16 godzin szkoleniowych dla 2 grup uczestników.
7.    Trening autoprezentacji – 18-19.10.2016 roku – 16 godzin szkoleniowych dla 2 grup uczestników.
8.    Rehabilitacja indywidualna dla 7 uczestników projektu – realizowana w okresie wrzesień – grudzień 2016 roku.
9.    Klub Integracji Społecznej dla 11 uczestników projektu. W ramach KIS uczestnicy są objęci:  indywidualnymi treningami psychoedukacyjnymi w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej, indywidualnym poradnictwem zawodowym, kursem z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu – działania realizowane
w okresie wrzesień – grudzień 2016 roku.

10. Kurs prawa jazdy kat. B dla 5 kobiet, uczestniczek projektu. Działanie realizowane w okresie październik - grudzień 2016 roku.