Gminny Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Uchwała Nr XVII/183/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016 r.  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielka Wieś na lata 2016-2018

Link do uchwały: https://bip.malopolska.pl/gwielkawies,a,1232306,uchwala-nr-xvii1832016-rady-gminy-wielka-wies-z-dnia-25-sierpnia-2016-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego.html

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi


Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce


Godziny funkcjonowania:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek-Piątek: 7.30-15.30


Telefon:
12 419 11 01;
12 419 04 40;
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl