Zapraszamy na warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach w gminie Wielka Wieś. Szczegóły na plakacie.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy życzą Świetlice Środowiskowe! 

Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Wielkiej Wsi zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Stowarzyszenie Korona Północna Krakowa przyznała grant na projekt pt. "Wielkowiejskie Dzieje" Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Pozytywka” z Białego Kościoła oraz Świetlicom Środowiskowym gminy Wielka Wieś. 

Święta należą do najwspanialszych dni w roku. To czas, kiedy gromadzimy się przy stole, smakujemy potrawy, ale przede wszystkim cieszymy się obecnością innych ludzi. W sobotę 24 marca w Hotelu „Margerita"  w Modlnicy zorganizowaliśmy  Wielkanocne Spotkanie Seniorów Gminy Wielka Wieś.

W dniu 14 marca br. w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele odbyło się spotkanie z zawodnikami i trenerami sekcji gimnastycznej, koszykarskiej oraz akademii piłkarskiej Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków.

Wójt Gminy Wielka Wieś oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi serdecznie zapraszają na Wielkanocne Spotkanie Seniorów w sobotę 24.03.2018 o godz.13.00 w Restauracji „Margerita” w Modlnicy. Zaproszenie w załączniku.

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi pod nazwą "Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY WIELKA WIEŚ DO BEZPŁATNEGO PORADNICTWA NASTĘPUJĄCYCH SPECJALISTÓW (bez konieczności wcześniejszego umawiania się):

Protokół z wyboru wykonawcy: zakup specjalistycznych pedagogicznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym.

Załączniki:
Pobierz plik (protokół.pdf)protokół.pdf[ ]532 kB

Protokół z wyboru wykonawcy: zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Załączniki:
Pobierz plik (protokół.pdf)protokół.pdf[ ]484 kB

Protokół z wyboru wykonawcy:  „Zakup psychologicznych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego – Autyzmem”.

Załączniki:
Pobierz plik (protokół.pdf)protokół.pdf[ ]482 kB

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi pod nazwą "Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich". Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogloszenie konkurs_Wielka Wies_nowe.docx)Ogłoszenie[ ]725 kB
Pobierz plik (Wzor_Oferta_new.DOC)Wzór oferty[ ]205 kB
Pobierz plik (Wzor_Sprawozdanie_new.DOC)Wzór sprawozdania[ ]273 kB
Pobierz plik (Wzor_Umowa_new.DOC)Wzór umowy[ ]113 kB

Zakup psychologicznych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego – Autyzmem.

Wykaz adresów i numerów telefonów do instytucji pomocowych znajdujących się na terenie gminy Wielka Wieś do pobrania również w załączniku pod tabelą.

 

Załączniki:
Pobierz plik (instystucjepomocowe.pdf)Instystucje pomocowe[ ]47 kB
Pobierz plik (tabelkastrona.doc)Instytucje pomocowe[ ]62 kB

Półkolonie dla klas I-VI. Szczegóły na plakacie.

Załączniki:
Pobierz plik (PLAKAT.jpg)Plakat[ ]428 kB

Zakup pedagogicznych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego.

Zakup pedagogicznych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego.

Zakup psychologicznych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z  zaburzeniem rozwoju psychicznego.

Zakup psychologicznych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego – Autyzmem.

Informacja nt. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych od Marszałka Województwa Małopolskiego.

Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA.(8306332_9237970)-1.pdf)Informacja[ ]284 kB

Protokół z wyboru wykonawcy – udzielenie schronienia osobom bezdomnym.

Załączniki:
Pobierz plik (protokol1.pdf)Protokół - str.1[ ]410 kB
Pobierz plik (protokol2.pdf)Protokół str.2[ ]309 kB

Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Wielkiej Wsi zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji tzw. „rodziny wspierającej”  dla rodzin z terenu gminy, przeżywających trudności w sprawowaniu opieki  i wychowywaniu dzieci.

Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia schronienia - miejsc noclegowych we wszystkie dni kalendarzowe miesiąca w cyklu 24 godzinnym, w lokalu będącym w wyłącznej i swobodnej dyspozycji oferenta. Szczegóły w załącznikach.

Załączniki:
Pobierz plik (formularz_oferty_schronienie.doc)Formularz ofertowy[ ]32 kB
Pobierz plik (SCHRONIENIE_zapytanie_ofertowe_DLA_OFERENTOW_ogloszenie.docx)Zapytanie ofertowe[ ]23 kB

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi pod nazwą "Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.,:

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu[ ]371 kB

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi pod nazwą "Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich". Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie konkurs_Wielka Wies_nowe.docx)Ogłoszenie[ ]726 kB
Pobierz plik (Wzor_oferty.docx)Wzór oferty[ ]86 kB
Pobierz plik (Wzor_sprawozdania.docx)Wzór sprawozdania[ ]65 kB
Pobierz plik (Wzor_umowy.docx)Wzór umowy[ ]68 kB

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Od 4 do 15 września br. rodziny zainteresowane uczestnictwem w pilotażowym programie „Małopolska Niania w gminie Wielka Wieś” mogą składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi (Szyce, Plac Wspólnoty 2) stosowne wnioski wraz z załącznikami.

Gmina Wielka Wieś jako jedna z 23 gmin z województwa małopolskiego bierze udział w pilotażowym projekcie Województwa Małopolskiego mającym na celu wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, pn. „Małopolska Niania”. Otrzymane z Województwa dofinansowanie pozwoli udzielić wsparcia aż 10 rodzinom – jest to największa liczba spośród pozostałych gmin.

Do pilotażowego gminnego programu, mogą zostać zakwalifikowane rodziny mieszkające na terenie gminy Wielka Wieś, posiadające dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat, które z uwagi na podjęcie lub powrót do aktywności zawodowej, już zatrudniają, lub dopiero zatrudnią nianię od 1 września br., na podstawie umowy uaktywniającej (zgodnie z art. 50 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3).

Świadczenie w wysokości 1 500 zł (1000 zł dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego i 500 zł z budżetu gminy Wielka Wieś) zostanie przyznane 10 rodzinom, na okres max. 10 miesięcy, jako częściowa refundacja wynagrodzenia niani, począwszy od września br. Umowa z nianią musi być zawarta na wymiar godzinowy odpowiadający pełnemu etatowi, na kwotę co najmniej 2 000 brutto (kwota najniższego wynagrodzenia).

Oprócz wymogów formalnych (tj. aktywność zawodowa rodziców, posiadanie dziecka do lat 3, zatrudnienie niani w oparciu o umowę uaktywniającą), przy wyborze 10 rodzin jako potencjalnych świadczeniobiorców, będą brane pod uwagę dodatkowe  kryteria, takie jak np. udokumentowane samotne wychowywanie dziecka, zatrudnienie jako niani osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zatrudnienie jako niani osoby niespokrewnionej z rodziną, dochód rodziny, powrót do aktywności zawodowej w okresie ostatnich trzech miesięcy, za które będzie można uzyskać dodatkowe punkty.

Szczegółowe informacje dot. gminnego programu „Małopolska Niania” tj. terminach, wzorach wniosków, zasadach i ostatecznych kryteriach zostaną podane do publicznej informacji po podjęciu przez Radę Gminy Wielka Wieś stosownej uchwały w sprawie niniejszego programu.

Powyższe informacje mają charakter poglądowy i stanowią o przewidywanych zasadach realizacji programu.

Więcej informacji w sprawie „Małopolskiej Niani” udziela kierownik GOPS – Pani Aneta Solarz, nr tel. 12 419 00 35.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 r.

Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Wielkiej Wsi zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Przywitanie Lata – zapraszamy Seniorów na Czerwcowe Przywitanie Lata – szczegóły na plakacie.

Załączniki:
Pobierz plik (Przywitanie Lata.pdf)Przywitanie lata - plakat[ ]149 kB

Jeśli trudno jest ci porozumieć się z innym członkiem twojej rodziny, jeśli częściej niż uśmiech pojawia się milczenie lub bolesne słowo, jeśli wielokrotnie powtarzasz te same prośby, które i tak niczego nie zmieniają, zapraszamy cię na konsultacje rodzinne.

Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Wielkiej Wsi zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Dyżury prawnika odbywają się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:
20.04.2017 r. od 16:00 do 20:00
18.05.2017 r. od 16:00 do 20:00
22.06.2017 r. od 16:00 do 20:00

W ubiegłym tygodniu dzieci ze świetlicy środowiskowej w Modlniczce uczestniczyły w bardzo ciekawych zajęciach, prowadzonych przez Koło Naukowe Biotechnologów "Helisa" z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie w Krakowie. Warsztaty odbyły się w ramach projektu socjalnego, którego pomysłodawcą były studentki 2 go roku Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie - Dorota Kwaśniewicz-Michalik, Elżbieta Danek  i Natalia Borowiec.

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w gminie Wielka Wieś będzie obchodzony od 27 do 31 marca 2017. Szczegóły w załączniku.

W okresie od 1 do 31 marca b.r. Policja będzie prowadziła akcję pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem "spoKREWnieni służbą" dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Patronat nad nią objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Akcja związana jest z dniem 1 marca, w którym obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto to zostało ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia, którzy przelali krew w obronie Niepodległości Polski. Poprzez oddanie krwi wszystkim potrzebującym (chorym i ofiarom wypadków) oddajemy hołd Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

16 marca od godz. 09.00 do 14.00 akcja zostanie przeprowadzona w mobilnym punkcie WCKiK, na terenie KPP w Krakowie przy ul. Wł. Łokietka 205.

Jeśli trudno jest ci porozumieć się z innym członkiem twojej rodziny, jeśli częściej niż uśmiech pojawia się milczenie lub bolesne słowo, jeśli wielokrotnie powtarzasz te same prośby, które i tak niczego nie zmieniają, zapraszamy cię na konsultacje rodzinne.

Dyżury prawnika odbywają się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

16.02.2017 r. od 17:00 do 20:00
16.03.2017 r. od 17:00 do 20:00

Zapraszamy osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, chcące wrócić na rynek pracy, do udziału w projekcie "Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich" dofinansowanym z Funduszy Europejskich.

Projekt przewiduje wsparcie w zakresie:

 • integracji społecznej tj. szkolenia grupowe podnoszące umiejętności interpersonalne, spotkania indywidualne ze specjalistami np. psychologiem, doradcą zawodowym, kurs prawa jazdy, rehabilitację, terapię uzależnień i inne działania dostosowane do potrzeb uczestników,
 • integracji zawodowej, tj. kursy zawodowe, staże, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

  Zapraszamy także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Rekrutację przeprowadzają pracownicy GOPS, osoby zainteresowane prosimy o kontakt na numer 12 4191101. Rekrutacja trwa do 20.01.2017 roku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (nabor_asystent_rodziny_2017.doc)nabor_asystent_rodziny_2017.doc[ ]54 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi serdecznie zaprasza na „Jesienne Wietrzenie Szaf”, czyli do udziału w wymianie niepotrzebnych ubrań damskich, męskich i dziecięcych. Jeśli macie Państwo rzeczy, których już nie nosicie, a nadal są w dobrym stanie, chcecie odświeżyć swoją garderobę - zapraszamy do udziału w naszej akcji.
Osoby zainteresowane, które chcą wziąć udział w „Jesiennym Wietrzeniu Szafy” mogą dostarczyć i zostawić niepotrzebne ubrania (prosimy aby były czyste i nadawały się do użytku) w dniach 17-21 października w siedzibie GOPS (Plac Wspólnoty 2).
Następnie, w dniach 25 i 26 października, w godz. 10-18 w świetlicy wiejskiej w Szycach (poddasze GOPS) odbędzie się BEZPŁATNY kiermasz odzieży – każdy mieszkaniec będzie mógł przyjść i nieodpłatnie wybrać coś dla siebie.
Rzeczy, które nie znajdą nowego właściciela będzie można odebrać po zakończeniu imprezy, lub pozostawić w GOPS (przekażemy je wówczas PCK)
UDZIAŁ JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY i DOBROWOLNY – NIE MOŻNA POBIERAĆ OPŁAT ZA PRZEKAZANE RZECZY ANI ODSPRZEDAWAĆ OTRZYMANYCH UBRAŃ.
 W KIERMASZU MOGĄ RÓWNIEŻ UCZESTNICZYĆ OSOBY, KTÓRE NIE PRZYNIOSŁY UBRAŃ NA WYMIANĘ.

 

Załączniki:
Pobierz plik (szafing.pdf)szafing.pdf[ ]336 kB

OD 1 WRZEŚNIA 2016 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKÓW TRWAJĄCY OD 1 LISTOPADA 2016 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Okres zasiłkowy 2015/2016 kończy się w miesiącu październik 2016 roku. W celu uzyskania świadczeń rodzinnych w kolejnym okresie zasiłkowym trwającym od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Wnioski można składać od 1 września 2016 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku złożenia wniosku po 30 listopada, świadczenia rodzinne będą przyznawane od miesiąca złożenia kompletnego wniosku do końca okresu zasiłkowego tj. do 31 października 2017 r.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zgłaszania w trakcie okresu zasiłkowego wszelkich zmian, w tym: zmian w liczbie członków rodziny, uzyskaniu dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

 

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy trwający od 01.11.2016 r. do dnia 31.10.2017 r. to rok 2015, z zastrzeżeniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

 

Od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. wzrasta wysokość zasiłku rodzinnego oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:

Wysokość zasiłku rodzinnego:

-       na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia –  95,00 zł miesięcznie

-       na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124,00 zł miesięcznie

-       na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135,00 zł miesięcznie

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego:

-       z tytułu urodzenia dziecka wynosi jednorazowo 1 000,00 zł;

-       z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie;

-       z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

-       z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

-       z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:

·      90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;

·      110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

-       z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi jednorazowo 100,00 zł;

-       z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:

·      113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

·      69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Przypominamy o konieczności dostarczenia maksymalnie do 16 września 2016 r. zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej, celem wypłaty dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, informujemy, iż dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 nie przysługuje na dzieci pięcioletnie. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają jedynie dzieci, które kończą 6 lat w roku kalendarzowym 2016.

Wobec powyższego, dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznane dzieciom, kończącym 5 lat w roku 2016, które pierwotnie w roku szkolnym 2016/2017 miały rozpocząć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nie przysługują – skutkuje to koniecznością uchylenia decyzji w części przyznającej ww. dodatek.

 

W okresie od 1 kwietnia do 26 sierpnia (włącznie) w tut. Ośrodku złożono 969 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw. 500+.

782 wnioski zostały złożone osobiście w siedzibie GOPS w formie „papierowej”, 187 wniosków złożono drogą elektroniczną (8 za pomocą platformy e-puap, pozostałe za pośrednictwem banków).

Obecnie, na rozpatrzenie oczekuje jeszcze 14 wniosków (w tym 4 wnioski przekazane do rozpatrzenia marszałkowi województwa, pozostałe oczekują na dodatkowe dokumenty z ZUS i US).

Do dnia 26 sierpnia wydano 955 decyzji ( w tym 942 przyznających świadczenie wychowawcze, 13 odmownych).

Tab. 1. Informacja o liczbie wniosków i decyzji z podziałem na miejscowości.

l.p.

miejscowość

Liczba mieszkańców

Liczba wniosków

Liczba decyzji

 1.  

Bębło

1212

94

94

 1.  

Będkowice

551

31

31

 1.  

Czajowice

598

62

62

 1.  

Biały Kościół

1016

80

78

 1.  

Wierzchowie

439

40

40

 1.  

Wielka Wieś

1253

131

126

 1.  

Prądnik Korzkiewski

271

26

26

 1.  

Szyce

467

52

52

 1.  

Modlnica

1540

165

161

 1.  

Modlniczka

1376

123

120

 1.  

Giebułtów

1211

93

93

 1.  

Tomaszowice

830

72

72

 

SUMA

10 764

969

955

Tab. 2. Informacja o liczbie świadczeń (dzieci)  z podziałem na miejscowości – stan na 26 sierpnia br..

l.p.

miejscowość

Liczba dzieci w wieku do 18 r.ż.

Liczba dzieci (świadczeń)

   %

 1.  

Bębło

242

142

58,67

 1.  

Będkowice

93

52

55,91

 1.  

Czajowice

122

93

76,22

 1.  

Biały Kościół

205

143

69,75

 1.  

Wierzchowie

99

69

69,69

 1.  

Wielka Wieś

265

155

58,49

 1.  

Prądnik Korzkiewski

68

44

64,70

 1.  

Szyce

105

58

55,23

 1.  

Modlnica

361

186

51,52

 1.  

Modlniczka

322

152

47,20

 1.  

Giebułtów

232

111

47,84

 1.  

Tomaszowice

189

91

48,14

 

SUMA

2 303

1 296

56,27%

 

Tab. 3 Informacja o przyznanych świadczeniach na 3 i więcej dzieci z podziałem na miejscowości

l.p.

miejscowość

Świadczenie na 3 dzieci

Świadczenie na 4 dzieci

Świadczenie na 5 dzieci

 1.  

Bębło

2

-

-

 1.  

Będkowice

1

-

-

 1.  

Czajowice

3

-

-

 1.  

Biały Kościół

8

1

1

 1.  

Wierzchowie

4

1

1

 1.  

Wielka Wieś

4

-

-

 1.  

Prądnik Korzkiewski

4

-

-

 1.  

Szyce

2

-

-

 1.  

Modlnica

3

3

-

 1.  

Modlniczka

6

1

-

 1.  

Giebułtów

2

-

-

 1.  

Tomaszowice

4

-

1

 

SUMA

43

6

3

 

 

Przewidywane wykonanie do końca 2016 r.  (na podstawie wydanych decyzji – stan na 26 sierpnia br.) – 5 820 000 zł.

Do dn. 26 sierpnia na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 3 202 649 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, podmioty realizujące zadanie związane z przyznawaniem prawa do świadczenia wychowawczego począwszy od 2 lipca mają 1 miesiąc, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi

Przy wnioskach złożonych po 1 lipca br. nie przysługuje wyrównanie świadczeń za poprzednie miesiące. W pierwszych miesiącach realizacji programu świadczenia wypłacane były w różnych terminach (w zależności od ilości rozpatrzonych wniosków i otrzymanych transz finansowych), natomiast począwszy od września br. wypłata świadczeń następować będzie w ostatniej dekadzie każdego miesiąca.

Z wdrażaniem programu 500+ wiązało się wiele obaw, jednakże po tych kilku pierwszych, najtrudniejszych - z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków - miesiącach, można stwierdzić iż realizacja programu przebiegła bardzo sprawnie. Duża w tym zasługa mieszkańców – wnioskodawców, którym dziękujemy za współpracę i wyrozumiałość.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Pozytywka" oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi serdecznie zapraszają na półkolonie dla dzieci organizowane w formie trzech 5-dniowych turnusów w Klubie Młodzieżowym "Pozytywka" w Białym Kościele. Terminy, szczegółowy program oraz wszystkie inne niezbędne informacje nt. zapisów dostępne w załączonym plakacie i regulaminie. Zapraszamy!!!

Załączniki:
Pobierz plik (plakat_pozytywka.pdf)plakat_pozytywka.pdf[ ]99 kB
Pobierz plik (REGULAMIN PÓŁKOLONII.pdf)REGULAMIN PÓŁKOLONII.pdf[ ]483 kB

Zapraszamy młodzież do uczestnictwa w warsztatach lidersko - wolontariackich, które odbędą się w dniu 9 czerwca /czwartek/ w budynku wielofunkcyjnym w Giebułtowie. Szczegółowy plan warsztatów w załączonym plakacie, a zdobyte umiejętności wolontariusze będą mogli wykorzystać dzień później - w piątek, 10 czerwca w trakcie Pikniku dla dzieci niepełnosprawnych.

Zapraszamy :-)

Załączniki:
Pobierz plik (Warsztaty PLAKAT PROP 2.pdf)Warsztaty PLAKAT PROP 2.pdf[ ]237 kB

Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0003/15.

 

Okres realizacji projektu: Projekt realizowany będzie w okresie 36 miesięcy od lica 2015 do czerwca 2017 roku.

 

Cel główny projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie gminy Wielka Wieś.

 

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizacji aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, realizację pracy o charakterze socjalnym, realizację aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami.

 

Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby u których zdiagnozowana zostanie największa ilość problemów zgodnie z następująca punktacją:

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną,  osoby z zaburzeniami psychicznymi - 2 pkt,

- osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 2 pkt,

- osoby u których występują powody udzielenia pomocy określone w art.. 7 ustawy o pomocy społecznej - 1pkt za każdy stwierdzony powód,

- preferowany będzie udział kobiet poprzez dodanie dodatkowego punktu za płeć.

 

UP objęci zostaną wsparciem na podstawie umowy udziału w projekcie z wykorzystaniem kontraktu socjalnego i instrumentów aktywnej integracji. Projekt będzie realizowany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego w zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Wsparcie dla UP dobierane będzie indywidualnie z  uwzględnieniem zróżnicowania na płeć, w sposób odpowiadający oczekiwaniom kobiet i mężczyzn poprzez Indywidualną Diagnozę Potrzeb każdego uczestnika projektu oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb przez Specjalistę ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb.

W ramach dostępnych form wsparcia będą:

- treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, 

- inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym) –celem tych usług jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy; 

- oddziaływanie obejmujące np. mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne,

- usługi asystenta rodziny;

Projekt przewiduje zastosowania instrumentów aktywizacji zawodowej przy współpracy z podmiotami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie:

- inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instyt. Rynku pracy, np. staże (od 3 do 6 miesięcy), praktyki zawodowe, wolontariat,

- zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;

- zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy

- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji,

oraz inne usługi aktywnej integracji jeśli ich zastosowanie zostanie stwierdzone podczas indywidualnej diagnozy potrzeb UP.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach projektu prosimy o kontakt z GOPS Wielka Wieś - Szyce 65, 32-085 Szyce, tel.: 12 419 11 01.

 

W związku z bardzo licznymi zapytaniami i telefonami, przypominamy, że zgodnie z ustawą, tut. Ośrodek ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku – wypłata świadczenia nastąpi nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a każdy wnioskodawca otrzyma pocztą decyzję administracyjną w sprawie przyznania świadczenia, informującą m.in. o terminie wypłaty. Dlatego prosimy o cierpliwe oczekiwanie na decyzję, fakt iż wniosek został złożony w pierwszych dniach kwietnia niekoniecznie oznacza iż zostanie rozpatrzony w pierwszej kolejności. Sposób i kolejność rozpatrywania wniosków są wewnętrzną sprawą organizacyjną Ośrodka.

 

Wnioski złożone do dnia 1 lipca br. (włącznie) wypłacone będą z wyrównaniem od kwietnia.

W pierwszym dniu realizacji ustawy tzw. 500 +, do tut. Ośrodka wpłynęły 64 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 15 za pośrednictwem platformy @Empatia.

Przypominamy że przez cały kwiecień można składać wnioski od pn do pt w godz. od 8 do 18-tej, w soboty od 9 do 14-tej.

W związku z pojawiającymi się błędami we wnioskach składanych elektronicznie za pośrednictwem systemów bankowych, bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowe uzupełnianie składu rodziny (należy wpisywać wnioskodawcę, współmałżonka, pierwsze i kolejne dzieci, nawet jeśli wniosek jest składany tylko na 2 i kolejne dzieci)