300 zł to jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Od 1 lipca 2019 r. rodziny mogą składać wnioski online o świadczenie z programu „Dobry Start” dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny 2019/2020. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 

Dla kogo świadczenie "Dobry Start"?

  • Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia.
  • Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.
  • Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

WAŻNE!

  • Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. 
  • Program nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
  • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (czyli osoba, która sprawuje faktyczna opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka).

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie dobry start od 1 lipca 2019 r. można składać drogą elektroniczną przez ministerialny portal www.empatia.mrpips.gov.p lub bankowość elektroniczną.

Papierowe wnioski od 1 sierpnia 2019 r. 

Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia 2019 r. Miejscem składania i realizacji wniosków w Gminie Wielka Wieś jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, siedziba: Szyce, Pl. Wspólnoty 2 (1 piętro, pokój nr 4) zgodnie z miejscem zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

W przypadku rodzin zastępczych wnioski będą składane do powiatowych centrów pomocy rodzinie.

WAŻNE! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019 r.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane i doręczane jedynie w przypadku odmowy przyznania wsparcia, a także w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia.

 

Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik_dobry start.pdf)Załącznik do wniosku[ ]110 kB
Pobierz plik (wniosek_dobry start.pdf)Wniosek[ ]271 kB