Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi uprzejmie informuje o awarii linii telefonicznej.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 798 802 911.

Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 08.07.2024r.rodziny dzieci z niepełnosprawnościami wzięły udział w programie edukacyjnym w Pasiece u Tytusa. Dzieci poznawały:

 • korzyści jakie mamy z pszczół miodnych (rola w przyrodzie),
 • Produkty pszczele (degustacja).
 • Oglądały w ulu jednodniowe matki pszczele, robotnice i trutnie
 • Wykonywały świece z węzy woskowej.
 • Piekły bułeczki, precle i warkocz z miodkiem i zdobiły makiem, sezamem i innymi ziarnami.
 • Wysiewały roślin miododajne (np. gryka, len, słonecznik) w doniczkach.
 • Przygotowywały kompozycji z ziół i kwiatów.

Partner wydarzenia Fundacja "Mój Sen" oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

W związku z występującymi w ostatnim czasie intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem Gmina Wielka Wieś informuje o wytycznych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczących przyznawania pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej (zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego bądź klęski żywiołowej).

Wnioski online można składać od 1 lipca 2024 r., w wersji papierowej od 1 sierpnia 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń dla Rodzin informuje, iż wnioski na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (na okres od 01-11-2024 r. do 31-10-2025 r.), a także wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (na okres od 01-10-2024 r. do 30-09-2025 r.) można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2024 r., a tradycyjną (w formie papierowej) – od 1 sierpnia 2024 r.

Gmina Wielka Wieś wspólnie ze Szpitalem Dziecięcym św. Ludwika w Krakowie otwiera w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Wielkiej Wsi (Krakowska 53) Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Poszukujemy psychoterapeutów do współpracy. Szczegóły w załączniku.

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie bonu energetycznego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi uprzejmie informuje, że z dniem 01 lipca 2024 r. w życie wchodzi ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Fundacja PRONMED ukierunkowana jest na pomoc osobom z niepełnosprawnością po amputacji rąk, nóg, w tym także bardzo potrzebnego i poszukiwanego tzw. wyrównania braku całej lub części stopy po amputacji.   Jeżeli osoba potrzebująca zaprotezowania wyrazi chęć skorzystania z pomocy to wystarczy, że zgłosi się do Fundacji.  

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z fachowej i bezpłatnej konsultacji psychoterapeuty uzależnień.  Szczególnie mocno zachęcamy do kontaktu Osoby trzeźwiejące a także Rodziny Osób uzależnionych.

Zapraszamy w każdy czwartek w godz. 15.00-19.00- budynek GOPS – Szyce, Plac Wspólnoty 2, pierwsze piętro. Zaczynamy 20 czerwca 2024 r.

Zainteresowanych prosimy o telefon: 883 533 269 (w godzinach dyżuru).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego. Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim realizowana będzie w okresie od 17 czerwca 2024r. do 30.11.2024 roku. W drodze otwartego konkursu ofert zadanie to realizowane jest przez Fundację „Mój Sen” z siedzibą w Wielkiej Wsi, 32-089 Wielka Wieś, ul. Krakowska 74, miejsce realizacji – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ul. Filarecka 17, 30-110 Kraków i ul. Salwatorska 2, 30-109 Kraków.

Miło nam poinformować, że Spółdzielnia Socjalna Apacze oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci Graal zaprosiły 20 dzieci z terenu naszej gminy na piknik integracyjny zorganizowany 26 maja 2024 w jurze krakowsko- częstochowskiej a dokładniej w Suliszowicach.

Webinarium dla seniorów. Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców. Szczegóły w załącznikach.

Od dnia 01 kwietnia 2024 r. Stowarzyszenie „Otwórzcie drzwi” realizuje projekt "Możemy więcej w Centrum Pomocy Seniorom", który skierowany jest do osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie w wieku powyżej 45 lat i mieszkających na terenie województwa małopolskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w 2024 roku rozpoczynają się zajęcia grupy korekcyjno- edukacyjnej dla osób stosujących przemoc domową. Spotkania grupy prowadzone będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych. Cały program obejmuje 60 godzin dydaktycznych (15 spotkań).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie zaprasza do skorzystania z telefonicznych porad ekspertów krakowskiego Oddziału ZUS.

Szczegóły w załącznikach.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 2/24- Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z dnia 8 kwietnia 2024 roku w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi dzień 2 maja 2024 r. jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w zamian za pracę w sobotę 27 kwietnia 2024 r.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego informuje o wolnych miejscach pracy.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Oferty pracy.docx)Oferty pracy.docx[ ]130 kB

W dniu 20 marca 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował Spotkanie Wielkanocne dla najbardziej potrzebujących z terenu naszej gminy. Stoły były pięknie udekorowane przez Pracowników GOPS.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o możliwości skorzystania z rehabilitacji w warunkach domowych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie.

Uprzejmie informujemy, że po raz kolejny Powiat Krakowski realizuje program ,,Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.  Szczegóły na stronie: https://pcpr.powiat.krakow.pl/aktywny-samorzad/

wielkanocne kartki dla Mieszkańców DPS

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Mieszkańcy naszej Gminy przebywający aktualnie w DPS lub schroniskach zostaną obdarowani drobnymi upominkami. Mamy nadzieję, że  wielkanocne karteczki -wykonane przez dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy- rozświetlą ich twarze uśmiechami a baranki wielkanocne ozdobią ich stoły świąteczne przywołując pamięć dobrych chwil.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o nowej edycji projektu „Małopolski Anioł”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopiekę i telemedycynę), które umożliwią tym osobom dłuższe i bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz realizacja działań w zakresie opieki wytchnieniowej. Szczegóły pod linkiem:  https://www.malopolska.pl/malopolski-teleaniol-2

Zapraszamy do skorzystania z telefonicznych porad ekspertów krakowskiego Oddziału ZUS. Szczegóły na plakacie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, poszukuje osób, które byłyby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnej” – edycja 2024. Środki finansowe na realizacje Programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. 

Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Będzie je przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) DECYZJĘ O USTALENIU POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA.

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, których głównym źródłem ogrzewania są paliwa gazowe dostarczane za pomocą sieci gazowej, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego także za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Od stycznia do końca kwietnia 2024r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w GOPS lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany – taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Od 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące wysokości zasiłku stałego. Zasiłek stały od nowego roku nie będzie mógł być niższy niż 100 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1000 zł. Kwoty kryteriów dochodowych pozostają bez zmian i tak  dla osoby samotnie gospodarującej jest to 776 zł, a dla osoby w rodzinie 600 zł.

Czas poprzedzający Boże Narodzenie to okres bardzo pracowity dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wiele firm i osób ofiarowuje dar serca dla najbardziej potrzebujących. A za dary trzeba dziękować! Zatem składam serdeczne podziękowanie:

 • Firmie SMA Magnetics  za ufundowanie 56 paczek z artykułami żywnościowymi dla najuboższych rodzin z terenu gminy Wielka Wieś;
 • Pani Agnieszce Spyrce, Alicji i Józefowi Tomczykom oraz Pawłowi Krukowi za pomoc w zorganizowaniu Spotkania Wigilijnego w GOPS;
 • Pracownikom GOPS za upieczenie ciast na Wigilię;
 • Siostrom Misjonarkom z parafii św. Mikołaja w Białym Kościele za przekazanie paczek żywnościowych oraz koców;
 • Fundacji „Mój Sen” za przygotowanie 13 spersonalizowanych paczek pod choinkę dla Dzieci z Gminy Wielka Wieś;
 • Właścicielom,  Kadrze Nauczycielskiej oraz Rodzicom Dzieci z  Niepublicznego EkoPrzedszkola „Zakątek Maluszka” z Modlnicy oraz Niepublicznego Przedszkola „Radosne Skrzaty” za przekazanie środków czystości i artykułów spożywczych;
 • Pani Lucynie Pacut z Krakowa za dzielenie się dobrem.

piernik„Misja Piernik” to wspólna inicjatywa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi oraz Seniorów Gminy Wielka Wieś. Pomysł zaczerpnęliśmy z działań Fundacji „Misja Piernik” Mateusza Szymika, ale akcję przeprowadziliśmy po swojemu. Seniorzy przygotowali stroiki bożonarodzeniowe a także zakupili pyszne ciastka świąteczne.

W październiku i listopadzie 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi realizował projekt socjalny zatytułowany: „Pigułka (po)MOCY”.

Policjanci Posterunku Policji w Białym Kościele, w trosce o bezpieczeństwo starszych mieszkańców gminy, podjęli współpracę z GOPS w Wielkiej Wsi. W tym celu kierownik posterunku przekazał ulotki ostrzegające przed oszustami, które trafią do niemal każdego seniora zamieszkałego na terenie gminy.

Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości, wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz stworzenia społeczeństwa, które świadomie zapewni wsparcie i opiekę dzieciom, aby mogły rosnąć w bezpiecznym i kochającym środowisku. Szczegółowe materiały na temat kampanii w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na sukcesywnej dostawie wody  dla Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Wielkiej Wsi.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Szczegóły w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.

Szczegóły w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Wielka. Szczegóły w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w noclegowni- rok 2024.

Szczegóły w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w ogrzewalni- rok 2024.

Szczegóły w załącznikach.

Firma Agesil Sp. z o.o. poszukuje osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w charakterze pracownika serwisu sprzątającego (na stanowisko pracownika ochrony, pracownika porządkowego).

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) – zwana dalej ustawą, zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez: wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia; zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego oraz likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

𝗞𝗼𝗹𝗲𝗷 𝗗𝗿𝗲𝘇𝘆𝗻𝗼𝘄𝗮 𝘄 𝗥𝗲𝗴𝘂𝗹𝗶𝗰𝗮𝗰𝗵 to nietuzinkowa turystyczna atrakcja dla wszystkich a szczególnie dla dzieci niepełnosprawnych. Jest to najpiękniejszy szlak kolejowy w Polsce, pełny bogactwa przyrodniczego i geologicznego. Dlatego cieszymy się, że przy współudziale organizacyjnym GOPS rodziny z terenu Gminy Wielka Wieś mogły go podziwiać aktywnie spędzając czas na świeżym powietrzu wśród skał triasowych, lokalnych winnic i kamieniołomów!

Od 1 września 2023 został uruchomiony „EKSPRES PRACA - Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych”, który jest ośrodkiem zintegrowanej pomocy ukierunkowanej na wspieranie aktywności zawodowej osób młodych mieszkańców powiatu krakowskiego i miasta Krakowa, w tym „przyjezdnych” młodych uczących się w szkołach wyższych, akademiach i uniwersytetach. Dodatkowo działania punktu wspierają aktywność zawodową młodych osób oraz wzmacniają metropolitalny rynek pracy.

Od kilku lat w ramach struktury GOPS działa Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie. W Punkcie regularnie dyżurują specjaliści, m.in. psycholodzy, prawnik, mediator, terapeuta uzależnień. W ramach nowej inicjatywy GOPS, jesienią będziemy realizować innowacyjny projekt p.t. „Pigułka (po)MOCY”, który zakłada organizację kilkunastu jednorazowych spotkań poświęconych różnym trudnym  zagadnieniom.

Szanowni Państwo,

przez cały wrzesień Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje cykl bezpłatnych wydarzeń w ramach obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnością.

Szczegółowy harmonogram w poniższym linku:

https://www.zus.pl/-/budzimy-zrozumienie-dzie%C5%84-os%C3%B3b-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85-w-zus?redirect=%2F

Zapraszamy Państwa do skorzystania z porad ekspertów ZUS oraz instytucji partnerskich.

W środę 23 sierpnia odbyło się oficjalne podsumowanie projektu "Przełamując falę” prowadzonego przez @Youth Human Impact. Projekt był finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będącego częścią Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu powstała Placówka Wsparcia Dziennego, która wspiera nie tylko rodziców i opiekunów w opiece i wychowaniu, ale także dzieci i młodzież w nauce, realizowaniu swoich pasji odkrywaniu talentów oraz nawiązywaniu nowych przyjaźni.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o dyżurze telefonicznym Specjalisty ZUS 30 sierpnia 2023 r. (środa) od 10:00 do 12:00 – nr telefonu: 12 42 46 269. Temat dyżuru-Renta rodzinna - uprawnieni, dokumentacja, wysokość świadczenia.”  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż Mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatne i bez skierowania otrzymać specjalistyczne wsparcie w Centrum Zdrowia Psychicznego. Indywidualny plan leczenia opracowują specjaliści na podstawie kontaktu z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego. Pomoc dostosowana jest do potrzeb. Może obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym czy wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie. Szczegóły kontaktowe na stronie internetowej Centrum.

https://5wszk.com.pl/strona/centrum-zdrowia-psychicznego-krakow-krowodrza

W dniu 5.05.2023 r. została ogłoszona ustawa z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023, poz. 852). Zgodnie z treścią art. 10 w/w ustawy z dniem 6 sierpnia 2023 r. uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwanej dalej specustawą covidową.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września 2023 r., tutejszy Ośrodek nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego tym samym nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych
z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny
i Polityki Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że od dnia 01-10-2023r. ulega zmianie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego i będzie wynosić 1 209,00 zł. Do dnia 30-09-2023 r. obowiązuje nadal dotychczasowe kryterium dochodowe w kwocie 900,00 zł w przeliczeniu na osobę
w rodzinie. Więcej informacji dotyczących funduszu znajduje się na stronie GOPS w zakładce „fundusz alimentacyjny”:

http://www.gops.wielka-wies.pl/index.php/fundusz-alimentacyjny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń dla Rodzin informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (na okres zasiłkowy 2023/2024 trwający od 01-11-2023 r. do 31-10-2024 r.), a także wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (na okres świadczeniowy 2023/2024 trwający od 01-10-2023 r. do 30-09-2024 r.) można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2023 r., a tradycyjną (w formie papierowej) – od 1 sierpnia 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o opiece wytchnieniowej  dla dzieci/osób niepełnosprawnych do 24 roku życia ze spektrum autyzmu  realizowanej przez Powiat Krakowski . Opieka wytchnieniowa realizowana będzie przez Fundację „Mój Sen”  w okresie od 19 czerwca do 30 listopada 2023 r. w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ul. Filarecka 17/2, 30-110 Kraków. Turnus odciążeniowy jest bezpłatny i  trwa 14 dni. W załączeniu wzór wniosku. Szczegóły na stronie: www.pcpr-powiat.krakow.pl  w zakładce aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów. Szczegóły w załączniku. Zachęcamy również do zapisania się na listę odbiorców newslettera, wówczas na bieżąco będą Państwo otrzymywali informację o organizowanych webinariach CEDUR.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi poszukuje osób do pracy w charakterze opiekuna/opiekunki środowiskowej.

Praca wykonywana na terenie gminy Wielka Wieś – przede wszystkim w  miejscu zamieszkania podopiecznych GOPS (realizacja usług opiekuńczych).

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 12 419 11 01.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkujące naszą Gminę (Powiat Krakowski) mogą skorzystać z bezpłatnej opieki wytchnieniowej realizowanej w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach. Zainteresowanych skorzystaniej z tej formy wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny z DPS Batowice: 12 2857072 lub 780 127 250.

Uprzejmie informujemy, że po raz kolejny Powiat Krakowski realizuje pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, iż wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej można  umówić tylko pod numerem telefonu 12 397 91 06 (w godz. 7.30-15.30)

Przypominamy stałe godziny dyżurów w Gminie Wielka Wieś (Plac Wspólnoty 2):

Pon. 8.00-16.00

Wt. 12.00-16.00

Śr. 12.00-16.00

Czw. 12.00-16.00

Pt. nieczynne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od marca rozpoczyna realizację programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w związku z realizacja Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 zaprasza osoby zainteresowane pracą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i spełniają wymogi formalne do składania aplikacji w siedzibie GOPS Szyce, Plac Wspólnoty 2 lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleja Juliusza Słowackiego 20, 30-037 Kraków informuje o możliwości zgłaszania do programu Uczestników Programu tj. członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługa opieki wytchnieniowej skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie Powiatu Krakowskiego (ziemskiego) i będzie świadczona w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00 ( maksymalnie 12 godzin dla jednej osoby w danym dniu).

W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleja Juliusza Słowackiego 20, 30-037 Kraków informuje o możliwości zgłaszania się do programu osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt.7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o dyżurach telefonicznych w ramach "Dnia Ofiar Przestępstw" oraz "Światowego Dnia Walki z Depresją". Informacja  przekazana przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób.

Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o realizacji kolejnego zadania mającego na celu wsparcie gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze.

W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Nowe świadczenie realizowane jest w formie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Szanowni Państwo,

od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do skorzystania z dyżur telefonicznego ZUS  w dniu 1 lutego 2023 r. od 10:00 do 12:00.

PLakat dot. dyżuru ZUS

 
 

Subject: Rules for the conversion of retirement and disability benefits (retirement, disability pension)

 

ZUS INFORMUJE

Szanowni Państwo,

od stycznia 2023 r. osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty, ZUS automatycznie wyda legitymacje w formie elektronicznej - mLegitymację. Nie wymaga to składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

mLegitymacja będzie dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Gmina Wielka Wieś- Gminny Ośrodek Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:
Zakup usługi polegającej na dostawie wody w galonach dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.
Szczegóły w załącznikach.

Czas przedświąteczny to czas obdarowywania innych, ale też wyrażania wdzięczności za otwarcie serca... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi składa serdeczne podziękowania za kolejną akcję ukierunkowaną na najbiedniejszych. Fundacja „Mój Sen” przygotowała 7 spersonalizowanych paczek pod choinkę dla Dzieci z Gminy Wielka Wieś.  Dziękujemy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi składa serdeczne podziękowania Właścicielom, Kadrze Nauczycielskiej oraz Rodzicom Dzieci z Niepublicznego EkoPrzedszkola „Zakątek Maluszka” z Modlnicy.

W tym trudnym i bardzo pracowitym czasie nie zapominamy o najuboższych Rodzinach naszej Gminy. Tradycyjnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował świąteczne paczki z artykułami żywnościowymi. Dzięki pomocy Fundacji „Na ratunek” przygotowaliśmy 45 pakunków dla najbardziej potrzebujących. Dodatkowo wspólnie z Siostrami Misjonarkami z parafii św. Mikołaja w Białym  rozwoziliśmy dary złożone przez parafian. Mamy nadzieję, że dzięki temu każda Rodzina będzie miała smakowite i radosne Święta :)

iło nam poinformować, iż podobnie, jak w roku ubiegłym wspólną akcję zbierania zabawek zorganizowała Fundacja „Mój Sen„  przy współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi oraz Przedszkolem i Szkołą Montessori w Bolechowicach. Zabawki trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin wskazanych przez gminne placówki oświatowe, przedstawicieli samorządu oraz rejonowych pracowników socjalnych. Mamy nadzieję, że zebrane zabawki przysporzyły obdarowanym wiele radości 😊

Stowarzyszenie „Być szczęśliwym”, Harcerze z 89. PDH „Skalne nietoperze”' z Białego Kościoła oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi wspólnie wzięli udział w sztafecie „Betlejemskiego Światła Pokoju”.

Z ogromną radością informujemy, iż o naszych dzieciach w świetlicy środowiskowej w Modlniczce pamiętał św. Mikołaj. Przyniósł wspaniałe podarki, bo dzieci przez cały rok były grzeczne, pracowite i kreatywne. Dziękujemy św. Mikołaju!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można składać wniosek o dodatek elektryczny, który będzie wypłacany do 31 marca 2023 r. Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Warunkiem otrzymania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Ponadto na jeden adres zamieszkania przysługuje jeden dodatek elektryczny. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła i ogrzewaniem elektryczne/bojler elektryczny, które są głównym źródłem ogrzewania z wyłączeniem gospodarstw domowych, które mają zainstalowaną mikro instalację (panele fotowoltaiczne).

Stowarzyszenie „Być szczęśliwym”, Harcerze z 89. PDH „Skalne nietoperze”' z Białego Kościoła  oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi  wspólnie biorą udział w sztafecie „Betlejemskiego Światła Pokoju”.  

Gmina Wielka Wieś- Gminny Ośrodek Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Wielka.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś- Gminny Ośrodek Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w ogrzewalni.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś- Gminny Ośrodek Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w noclegowni.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś- Gminny Ośrodek Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.

Szczegóły w załącznikach.

Punkt Wsparcia i Pomocy Rodziny/Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza uczniów IV klas szkoły podstawowej do udziału w grupie socjoterapeutycznej „Alternatywa 4”. Grupa skierowana jest dla dzieci przejawiających trudności emocjonalne i adaptacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż trwa rekrutacja do projektu „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego” .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.09.2022 (Dz.U. poz. 1967) o szczególnych rozwiązanych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw pojawiła się możliwość złożenia wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o  Platformie HomeCare, która zawiera zasoby edukacyjne rozwijające kompetencje i umiejętności w zakresie opieki nad osobą starszą w domu. Gdy życie stawia nas w sytuacji, gdy musimy zaopiekować się swoimi najbliższymi to jest każdorazowo ogromne wyzwanie. Może warto pamiętać, że jest taka Platforma.  Platforma jest dedykowana osobom, które nie są zawodowymi opiekunami medycznymi lecz pełnią rolę tzw. opiekuna rodzinnego (lub inaczej opiekuna nieformalnego) osoby starszej, która z racji wieku lub choroby ma ograniczone możliwości w samodzielnym funkcjonowaniu na co dzień. Poniżej link do platformy:

http://opiekadomowa.homecareproject.eu/

W dniu 22 sierpnia 2022r. dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Gminy Wielka Wieś wyjechały na  kolonię organizowaną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

Stowarzyszenie Latarnia oraz Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie (GOPS) zapraszają serdecznie Mieszkańców Gminy Wielka Wieś do udziału w warsztatach „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajęcia będą się odbywać w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. ul. Krakowska 53, 32-089 Wielka Wieś. Udział w warsztatach jest bezpłatny (liczba miejsc jest ograniczona).

Zapisy i szczegółowe informacje znajdują się w linku poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału 😊

https://app.evenea.pl/imprezy/szkolenia/wielka-wies-malopolska/szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow-bezplatne-warsztaty-w-wielkiej-wsi-malopolska-296333/

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż dnia 12 sierpnia 2022 roku  weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

herbGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że rozpoczęła się realizacja  Programu  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemia obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, realizuje projekt pn. „Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Osoby, które udzielały schronienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mają czas na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z tego tytułu do 15 lipca 2022 r..

Taki termin wynika z przepisów ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 1383), która weszła w życie 1 lipca. Umożliwia ona osobom, które przed 30 kwietnia br. przyjęły uchodźców bez numeru PESEL, ubieganie się o świadczenie za zapewnianie im zakwaterowania i wyżywienia. Wtedy bowiem zaczęła obowiązywać zmiana przepisów wprowadzająca wymóg podania numeru PESEL we wniosku o przyznanie świadczeń.

Nowelizacja ustawy zakłada, że na złożenie wniosku jest tylko 14 dni od jej wejścia w życie tj. do 15 lipca 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń dla Rodzin informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (na okres od 01-11-2022 r. do 31-10-2023 r.), a także wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (na okres od 01-10-2022 r. do 30-09-2023 r.) na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2022 r., a tradycyjną (w formie papierowej) – od 1 sierpnia 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w związku z realizacja Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 zaprasza osoby zainteresowane pracą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i spełniają wymogi formalne do składania aplikacji w siedzibie GOPS Szyce, Plac Wspólnoty 2 lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi przypomina, że ostatnia wypłata świadczenia wychowawczego przyznanego przez tutejszy ośrodek została zrealizowana w miesiącu maju 2022 r. Od 1 czerwca br. realizacją świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z czym wszelkie pytania dotyczące złożonych wniosków, stanu sprawy oraz terminów wypłaty świadczenia w kolejnych miesiącach należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby od 1 czerwca br. otrzymywać świadczenie 500+ należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2022/2023 do ww. organu najpóźniej do 30 czerwca br. Wnioski można składać tylko elektronicznie. Złożenie wniosku po tym terminie może spowodować utratę wypłaty świadczenia.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" poszukuje osoby do pracy w charakterze  Asystenta osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu treningowym. Szczegóły w załączniku i pod linkiem: https://www.facebook.com/172631019428695/posts/pfbid08kgRD7WcoPhtD6RmzScWEmQf4tuLcb2bRpwYPWrSxWJ71kUoBV8GcGRk2hAvRro1l/

W związku z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 18 maja 2022 roku (znak: DPSII. 4110.1.5.2022.AM), przekazuję linki do banerów z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi.

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr XXXVI/399/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku programu pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim na lata 2022-2026” oraz Uchwałą Nr 154/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie powierzenia realizacji w roku 2022 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

wspierajseniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o przystąpieniu Gminy Wielka Wieś do  Programu  „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Celem Programu jest zapewnienie bezpiecznego oraz samodzielnego funkcjonowania seniorów w wieku 65 lat i więcej w ich miejscu zamieszkania oraz ochrony przed zakażeniem COVID-19 w związku z utrzymującym się stanem epidemii poprzez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, niepełnosprawnych, chorych, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Polski Związek Głuchych organizuje pomoc dla Osób Głuchych z Ukrainy. W zależności od potrzeb komunikacyjnych kontakt uchodźców z Polskim Związkiem Głuchych możliwy jest dzięki: Wideoinfolinia, WhatsApp i Viber, E-mail.

Więcej informacji znajduje się na plakacie w załączniku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że zostały otwarte nabory na dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier uniemożliwiającym osobom Niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i edukacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już od kilku lat organizuje akcję obdarowania osób 75+ zameldowanych na pobyt stały na terenie naszej Gminy. W tym roku obdarowaliśmy prawie 700 Mieszkańców.

W tym trudnym i bardzo pracowitym czasie nie zapominamy o najuboższych Rodzinach naszej Gminy. Tradycyjnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował świąteczne paczki z artykułami żywnościowymi.  Mamy nadzieję, że dzięki temu każda Rodzina będzie miała smakowite i radosne Święta :)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zaprasza do kontaktu osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze pracownika socjalnego.  Szczegóły w załączniku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi po raz kolejny organizuje akcję obdarowania świątecznego Mieszkańców, którzy ukończyli 75 lat i są zameldowani na pobyt stały na terenie naszej Gminy. Do akcji włączyły się wszystkie placówki oświatowe. Nasze gminne dzieci przygotowały przepiękne kartki świąteczne, GOKiS dorzucił smakowite czekolady… i będą jeszcze niespodzianki…

W związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty informujemy:

- warunkiem do otrzymania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie-jest złożenie odpowiedniego wniosku (w załączeniu);

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej запрошує дорослих до участі в группі підтримки і дітей до участі в арт терапії.

Группа підтримки має ціль інтеграції та психологічне взміцнення українців. одночасно з цим заплановано арт терапію(терапія малювання, різьби, танців або співу) для дітей. під час занять діти будуть мати можливість в беспечний спосіб розповісти\відпрацювати емоції зв язані з остатніми подіями.

Заплановано 5 зустрічей груп. Заняття будуть проводитися в пункті підтримки і допомоги сім ям в. ul. Krakowska 53, 32-089 Wielka Wieś. в суботи в годині 14 00. триває 2 години.

перша зустріч запланована на 9 квітня о 14 00

записатися до группи можна по телефоні (12) 419 11 01 або через пошту Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

кількість місць обмежена

ласкаво запрошуємо до участі.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci do skorzystania ze wsparcia psychologicznego.

Wsparcie psychologiczne jest udzielne stacjonarnie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce, po uprzednim umówieniu się pod nr. tel. (12) 419 – 11 – 01 wew. 114. Pomoc jest udzielna w języku polskim oraz angielskim.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że  rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Świadczenie jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Na stronie Ministerstwa pojawił się komunikat  na temat 500+, komunikat jest napisany także w języku ukraińskim. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem.

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-rodzina-500-i-rodzinny-kapital-opiekunczy

ua

Центр соціальної допомоги запрошує осіб дорослих , молодь та дітей які потребують психологічної допомоги.

Допомога психологічна надається в приміщенні допомоги тобто Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce (Шице) після запису на прийом за номером телефону (12) 419-11-01 або 114. Допомога надається польською та англійською мовами.

Зустрічі з психологом для дітей та молоді відбуваються у вівторки в годині 14:30-16:30, для дорослих два вівторки в місяці о годині 9:00-13:00 (найблища дата 29 березня).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.


Fundacja Sama Mama wspierającą rodziny /szczególnie w sytuacji kryzysu okołorozwodowego/ oraz GOPS Wielka Wieś zapraszają do udziału w bezpłatnych wydarzeniach Live, które co tydzień w każdą środę prowadzone są na Facebooku Sama Mama. Zaproszeni eksperci, udzielają wywiadów, podczas których poruszają ważne tematy dla Mam:

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Ze względu na duży wzrost liczby osób zarażonych COVID-19, prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do spraw niezbędnych. Podstawową formą załatwiania spraw jest komunikacja elektroniczna (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczna (tel. 12 419 11 01).

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:

- zadzwonić pod numer telefonu 576 058 217, lub

- zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

27.01.2022 r. od 13:00 do 17:00

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi  informuje, że dnia 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa wprowadzającą nowe świadczenie tzw. dodatek osłonowy. To specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2100 zł oraz 1500 zł. Jego wysokość jest zależna przede wszystkim od osiąganego dochodu przypadającego na jedną osobę w danym gospodarstwie domowym. Aby otrzymać pomoc finansową, konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Rozpatrywaniem wniosków w sprawie dodatku osłonowego będzie się zajmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce, Plac Wspólnoty 2. Więcej szczegółów na stronie internetowej GOPS.

Uprzejmie informujemy, że: w dniu 7 stycznia 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi będzie nieczynny. Zgodnie z zarządzeniem Nr 12/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z dnia 28 grudnia 2021 roku dzień 7.01.2022 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę, 1.01.2022 r.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dodatku osłonowego, o którym stanowi USTAWA  z dnia 17 grudnia 2021 r.  informujemy:
dodatek osłonowy przysługuje osobie:
-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

W Dzienniku Ustaw 2 listopada 2021 r., opublikowano ustawę z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1981, dalej: ustawa zmieniająca). Kluczową zmianą, wchodzącą w życie od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W odpowiedzi na prośbę Gminy Biecz rozpowszechniamy prośbę o pomoc:

"Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe rodziny Marii Antoniv. Maria i jej pięcioro dzieci: Marta (19 lat), Władysław (18 lat), Paweł (13 lat), Andrzej (10 lat) i Mikołaj (7 lat) zostali bez środków do życia. W wyniku choroby covidowej zmarł Roman, mąż Marii i ojciec dzieci. Był jedynym żywicielem rodziny."

Więcej informacji w załączniku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania  kolejnym Darczyńcom pochylającym się nad potrzebami rodzin z terenu Gminy Wielka Wieś. Dziękujemy:

 • Pani Patrycji  Rokoszak z  Przedszkola Niepublicznego  „Zakątek Maluszka” w Modlnicy za zorganizowanie zbiórki artykułów żywnościowych i środków czystości a także zakup termometru, ciepłego koca i ciśnieniomierza dla Mieszkanki Modlnicy.
 • Fundacji „Mój sen” za przygotowanie pięknych  paczek dla najbardziej potrzebujących dzieci z Gminy Wielka Wieś.

Uprzejmie informujemy, że:  w dniu 24 grudnia 2021 roku (piątek – Wigilia Bożego Narodzenia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi będzie nieczynny. Zgodnie z zarządzeniem Nr 10/2021  Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z dnia  13 grudnia 2021 roku dzień 24 grudnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę, 25 grudnia 2021 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania  kolejnym Darczyńcom pochylającym się nad potrzebami rodzin z terenu Gminy Wielka Wieś. Dziękujemy:

1. Siostrom Misjonarkom św. Antoniego Marii Klareta  z Parafii św. Mikołaja w Białym Kościele, które przygotowały 22 torby pełne artykułów żywnościowych.

2. Dyrekcji, Nauczycielom i Rodzicom dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi a nade wszystko Pani Halinie Batko za  zainicjowanie i koordynowanie akcji „Szlachetnej paczki” dla rodziny z terenu naszej Gminy.

3. Pani Marii Ziółkowskiej Witko za przekazanie paczek z wigilijnym zestawem ekologicznych produktów rolnych

„Życie nie składa się tylko z wielkich poświęceń i obowiązków, ale przede wszystkim z drobiazgów. Uśmiechy i życzliwość rozdawane na co dzień są tym, co zdobywa i zatrzymuje serca, i daje pocieszenie

Davy Humphrey

Każdy kończący się rok zachęca do przemyśleń i refleksji a także do wdzięczności wobec Osób i instytucji z otwartymi sercami dla potrzebujących. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stworzył listę Osób, które pochylały się nad biedą ludzką w mijającym roku. Każda z tych Osób dostała od nas CERTYFIKAT DOBROCZYNNOŚCI a także drobne upominki i ciasto upieczone przez pracowników GOPS. Serdecznie Państwu dziękujemy za dobroć, która dodatkowo woli pozostać anonimowa…

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł 2

Informujemy o rekrutacji przez Fundację Sustinae projektu: „Motywacja–energia-praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami;, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz biernych zawodowo z powodu choroby.

Drodzy mieszkańcy Gminy Wielka Wieś. Miło nam poinformować, już od najbliższego poniedziałku 13 grudnia do środy 15 grudnia odbędzie się darmowy kiermasz zabawek 🧸🧩🚗🪀🥁(paluszków, lalek, gier, samochodzików, klocków itp). Zabawkom tym chcemy podarować "drugie życie". Z pewnością będzie im niezmiernie miło jeśli otrzymają nowy dom 🏠i wywołają uśmiech na twarzach dzieci, które je otrzymają 😊.

W dniu 9 grudnia 2021 r. rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi z terenu naszej gminy brały udział w „Gwiazdkowym Spotkaniu” w fabryce ozdób szklanych „Armar”.

W dniu 4 grudnia 2021 r. czterdzieścioro dzieci z Gminy Wielka Wieś uczestniczyło w Spotkaniu ze Świętym Mikołajem. Spotkanie zostało zorganizowane w Centrum Konferencyjnym „Witek” w Modlniczce z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Jurajskiej Izby Gospodarczej. Nasi Milusińscy uczestniczyli w zabawach animacyjnych: tańczyli, śpiewali, rozwiązywali zagadki. Były  słodkie i owocowe poczęstunki, ale nade wszystko  podarki wręczane przez św. Mikołaja.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi składa serdeczne podziękowanie Panu Witoldowi Lercelowi za zakupienie środków czystości dla najuboższych z terenu Gminy Wielka Wieś. Dobroczyńcy dedykujemy słowa Magdaleny Knedler: “Człowiek lubi sobie powtarzać, że jednostkowy akt niczego nie zmieni. Jeden uczynek, jedna decyzja, jeden głos, jedno słowo – nie mają znaczenia wobec morza innych uczynków, decyzji, głosów i słów. To bzdura. Wszystko zaczyna się od jednego człowieka i jednego gestu…”

zbiórka zabawek

Ruszyła kolejna super akcja.  Podaruj drugie życie zabawkom.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01

16.12.2021 r. od 13:00 do 17:00.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

16.12.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248

Stowarzyszenie „Być szczęśliwym” oraz Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi serdecznie zapraszają  Rodziny  dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Wielka Wieś , rodziny objęte wsparciem asystenta, rodzinne piecze zastępcze do udziału w projekcie „Gwiazdkowe spotkanie” .

Gmina Wielka Wieś - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Wielka. Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś- Gminny Ośrodek Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w ogrzewalni.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w noclegowni.

Szczegóły w załącznikach.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

18.11.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01.

18.11.2021 r. od 13:00 do 17:00.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń IT organizowanych przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach projektu: „Ctrl+C – Ctrl+V”. W chwili obecnej szkolenia będą w realizowane online. Projekt „Ctrl+C-Ctrl+V” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i środków krajowych.

Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu w ramach projektu „Ctrl+C – Ctrl+V.

Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia oraz zamieszkują na terenie Polski. Do udziału w szkoleniach zachęcamy szczególnie osoby z niepełnosprawnościami, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W związku z nadchodzącym sezonem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi,  zwraca się z apelem do mieszkańców gminy Wielka Wieś o wrażliwość, zwłaszcza w obliczu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej (Covid-19), na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób ( szczególnie starszych, niepełnosprawnych samotnie mieszkających oraz bezdomnych) narażonych na działanie niskich temperatur.

Starostwo Powiatowe w Krakowie przypomina, że wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217 lub elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Podajemy stałe godziny dyżurów w Gminie Wielka Wieś:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01

21.10.2021 r. od 13:00 do 17:00.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

14.10.2021 r. od 18:00 do 20:00

28.10.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248.

Szanowni Państwo,
zapraszamy serdecznie Mieszkanki Powiatu Krakowskiego do wykonania bezpłatnych badań przesiewowych: mammograficznych, densytometrycznych, tarczycy, wagą specjalistyczną w ramach realizacji prowadzonych przez naszą placówkę bezpłatnych projektów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wielkiej Wsi poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej. Miejsce pracy: teren gminy Wielka Wieś (Wierzchowie, os.Murownia)  - w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych.

 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (liczba godzin uzależniona od potrzeb klientów).

Informacje dodatkowe uzyskać można osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , Szyce, Plac Wspólnoty 2  oraz telefonicznie pod numerem 12 419 11 01.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie informuje o zmianie swojej siedziby.
Od poniedziałku, 20 września 2021r., wszystkie sprawy osób niepełnosprawnych związane z uzyskaniem: orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, legitymacji dokumentujących niepełnosprawności lub stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych załatwiane będą  w nowej siedzibie zespołu, mieszczącej się pod adresem:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie

ul. Cystersów 11, 31-553 Kraków

Nowe numery telefonów zostaną umieszczone na stronie internetowej

www.pcpr.powiat.krakow.pl

W dniu 27 sierpnia 2021 r. na zakończenie wakacji dzieci z terenu Gminy Wielka Wieś brały udział w projekcie "Wakacje marzeń". Projekt był realizowany w partnerstwie Małopolskiej Fundacji TIBI oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi. Była to wakacyjna, jednodniowa półkolonia dla dzieci i młodzieży.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01.

23.09.2021 r. od 13:00 do 17:00

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

09.09.2021 r. od 18:00 do 20:00

30.09.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że wnioski o ustalenie prawa do  zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać:

- w wersji elektronicznej - od dnia 1 lipca 2021 r.

- w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01.

12.08.2021 r. od 13:00 do 17:00.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

12.08.2021 r. od 18:00 do 20:00

26.08.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248.

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż od 1 lipca 2021 r. świadczenie 300+  ("Dobry Start”)  będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

 • portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portal Emp@tia lub
 • serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które zostanie wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi  informuje, iż składanie wniosków o żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego „Czyste powietrze”  w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, tut. Ośrodek nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

W związku z występującymi w ostatnim czasie intensywnymi opadami deszczu, burzami, wiatrem, gradobiciem Gmina Wielka Wieś informuje o wytycznych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczących przyznawania pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej (zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego bądź klęski żywiołowej).

Stowarzyszenie Youth Human Impact, we współpracy z Urzędem Gminy Wielka Wieś, od marca 2021 roku prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną. Placówka powstała w ramach projektu „Przełamując falę”, realizowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będącego częścią Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum GOODMANA w Modlniczce (ul. Komandosów 1/3) zatrudni pracownika gospodarczego. Telefon kontaktowy- 600 857 938.

Prezentujemy dwa filmy dot. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przygotowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jeden z filmów odnosi się do faktu, że przemoc może zdarzyć się/występować w każdej rodzinie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków. Drugi film prezentuje ofertę działającego na zlecanie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinnie, w ramach którego działa m.in. całodobowy i bezpłatny telefon 800-12-00-02.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

08.07.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01

 

15.07.2021 r. od 13:00 do 17:00

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 1 lipca 2021 r. na terenie powiatu krakowskiego zostają wznowione stacjonarne porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217 lub elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Transport ciała Gosi do Polski i pomoc dla rodziny po jej tragicznej śmierci

link do zbiórki :

https://zrzutka.pl/99fhww

Opis zrzutki

Witam, otworzyliśmy zrzutkę, aby pomóc pokryć koszty transportu ciała Gosi do Polski, pochówku i pomóc najbliższej rodzinie przetrwać po tragicznej śmierci Gosi.

Małgorzata Światłoń zaginęła 14 czerwca, wyszła ze swojego domu w Salford (okolice Manchester) i niestety już nigdy nie wróciła. Dwa dni później 16 czerwca policja potwierdziła jej zgon.

Zebrana kwota ma pomóc w pokryciu kosztów transportu ciała do Polski z Manchesteru, pochówku oraz pomóc najbliższej rodzinie przetrwać ten ciężki okres. Nie wiadomo jeszcze ile zajmie śledztwo i po jakim czasie rodzinie zostanie wydane ciało.

Rodzina i przyjaciele chcą też podziękować wszystkim ludziom, którzy pomagali w poszukiwaniach.

Stowarzyszenie „Być szczęśliwym” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach  wspólnej realizacji  projektu „Alpakoterapia- szansa na zdrowie i  spełnienie pasji” w dniu 10 czerwca 2021 zorganizował  wyjazd do Sieborowic.  Były warsztaty artystyczne, karmienie alpak i lam, głaskanie kotów, fotki z wielbłądami... ale najwięcej było uśmiechniętych buzi małych Mieszkańców naszej gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji tzw. „rodziny wspierającej”  dla rodzin z terenu gminy Wielka Wieś przeżywających  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

znaki strona www

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021. Środki finansowe na realizacje Programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. 

Gmina Wielka Wieś nawiązała współpracę z Fundacją  "Zmieniamy Niemożliwe".
Misją Fundacji Zmieniamy Niemożliwe jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi oraz Fundacja „Mój sen” serdecznie zapraszają rodziców Dzieci chorych, niepełnosprawnych z terenu gminy Wielka Wieś na spotkania GRUPY Wsparcia.  Będą to spotkania z psychologiem, ale również wspólne poszukiwanie wytchnienia. Serdecznie zapraszamy  od czerwca w środy -dwa razy w miesiącu w budynku GOPS. O pierwszym spotkaniu poinformujemy wkrótce.

Stowarzyszenie „Być szczęśliwym” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi wspólnie  realizują projekt „Alpakoterapia- szansa na zdrowie i  spełnienie pasji”.  Termin wycieczki to 10 czerwiec 2021 r. –o  godz. 16.15 wyjedziemy spod  Urzędu Gminy Wielka Wieś.  Rodziny z Dziećmi specjalnej troski prosimy o kontakt z GOPS- tel. 798 802 911; 12 419 11 01.

Alpakoterapia

Telefon Wsparcia Emocjonalnego

Dla Dorosłych

116 123

Czynny

Codziennie od 14:00 do 22:00

 

Telefon Zaufania Młodych

22 484 88 04

Czynny

od Poniedziałku do Soboty

od 11:00 do 21:00

Telefon Zaufania

Dla Dzieci i Młodzieży

116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznik Praw Dziecka

800 121 212

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar

Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

800 120 002

 

Wsparcie Dla Osób Po Stracie Bliskich

(Będących w Żałobie)

800 108 108

Czynny

od Poniedziałku do Piątku

od 14:00 do 20:00

 

Tumbo Pomaga

Pomoc Dzieciom i Młodzieży w Żałobie

800 111 123

Czynny

od Poniedziałku do Piątku

od 12:00 do 18:00

 

Dobre Słowa

Telefon dla Seniorów

12 333 70 88

Czynny

od Poniedziałku do Piątku

od 10:00 do 12:00

od 17:00 do 19:00

 

Telefon Pogadania

800 012 005

Czynny Codziennie

od 12:00 do 20:00

 

Telefon Zaufania

HIV/AIDS

801 888 448

Czynny

od Poniedziałku do Piątku

od 9:00 do 21:00

Telefon Zaufania

Uzależnienia Behawioralne

801 889 880

Czynny Codziennie

od 17:00 do 22:00

Ogólnopolski Telefon Zaufania

Narkotyki - Narkomania

800 199 990

Czynny Codziennie

od 16:00 do 21:00

PCPR w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla Mieszkańców Powiatu Krakowskiego. Szczegóły w załącznikach i na stronie PCPR w Krakowie w zakładce AKTUALNOŚCI.

Załączniki:
Pobierz plik (opieka-wytchnieniowa-wniosek.docx)Wniosek[ ]14 kB
Pobierz plik (opieka-wytchnieniowa-informacje.docx)Informacje[ ]14 kB

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty, ul. Dietla 5; 34-700 Rabka-Zdrój; tel. 18 26 80 347  serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty w ramach NFZ (bezpłatne sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dzieci i młodzieży od 3-18 lat).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zachęca do skorzystania z  Bezpłatnego Programu Unijnego skierowanego do Seniorów z Powiatu Krakowskiego. Szczegóły  w załączniku i na stronie:  https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/05/02/bezplatna-opieka-wyreczajaca-14-dniowy-pobyt/

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

13.05.2021 r. od 18:00 do 20:00

27.05.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, przypominamy, że od dnia 1 września 2020 r. do odwołania, decyzją  Starosty Powiatowego w Krakowie, następuje powrót do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Szczegóły w załączeniu.

Uprzejmie informujemy, że po raz kolejny Powiat Krakowski realizuje pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Prezentujemy informator dla świadków przemocy w rodzinie „Reaguj na Niebiesko” opracowany przez Zespół Specjalistów Stowarzyszenia Niebieska Linia. Informator dostępny jest w dwóch wersjach.

Zachęcamy do zapoznania się i pobrania.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy aktywizacji osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim. Szczegóły w załącznikach.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia kolejny projekt „Łap skilla!”, adresowany do osób pracujących w wieku 18 – 24 lata, które potrzebują właściwego ukierunkowania i profesjonalnej pomocy w poruszaniu się po rynku pracy. Do tych, którzy czują się zmotywowani do  zmiany i poprawy swojej sytuacji zawodowej poprzez: podwyższenie kwalifikacji, awans w obecnym miejscu pracy lub zmianę zatrudnienia na korzystniejszą formę i/lub  wymiar etatu, ale nie posiadają wystarczających kompetencji bądź kwalifikacji i nie mają wystarczających środków, aby móc je zdobyć. Uczestnikom oferujemy opiekę doradcy zawodowego przez kilkanaście najbliższych miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia naboru to 19.04.2021r. Film informacyjny o projekcie dostępny jest na stronie Łap Skilla! - YouTube

Uprzejmie informujemy, że Powiat Krakowski przystąpił do projektu „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”, w ramach Regionalnej Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie. Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Szczegóły w załączniku.

Uprzejmie informujemy, że Powiat Krakowski przystąpił do Projektu „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”, w ramach Regionalnej Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie. Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Grupa Doradcza Projekt spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż w okresie od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2023 r. realizuje na terenie całego województwa małopolskiego PROJEKT OUTPLACEMENTOWY: „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego”. W załączeniu plakat projektu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Agata Sosin - Specjalista ds. Realizacji; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 519 746 920

Oddział Małopolski PFRON, celem dotarcia do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów przesyła informacje dotyczące projektu unijnego pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rehabilitacja kompleksowa - Powróć z nami do zdrowia! Powróć z nami do pracy!

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01

15.04.2021 r. od 14:00 do 18:00

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

08.04.2021 r. od 18:00 do 20:00

22.04.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248

Szanowni Państwo, 

Informujemy o możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia dla osób powyżej 55 roku życia realizowanego przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie w ramach projektu "Wykluczyć wykluczenie":

- poradnictwo prawne świadczone jest także w formie konsultacji telefonicznych, co na pewno jest istotną informacją z uwagi na obecną sytuację- prawnik kontaktuje się z zainteresowaną osobą w ustalonym dniu i godzinie

- z poradnictwa skorzystało już wiele seniorów, a na podstawie ankiet satysfakcji wiemy, że uzyskali oni odpowiednią, adekwatną do problemu pomoc i wysoko oceniają pracę prawników, z którymi współpracujemy

- prelekcje dot. zagadnień prawnych szczególnie istotnych dla seniorów zostaną zrealizowane w formie zdalnej- za pomocą ZOOMa

- warsztaty cyfrowe i obywatelskie zostaną zrealizowane w okresie letnim (maj- czerwiec) w formie stacjonarnej, w małych 5 osobowych grupach. 

 1. Dla osób poddanych kwarantannie podajemy adres mailowy sklepu; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.m bądź nr telefonu (12) 419 27 91
 2. Informujemy, że zakupu dotyczą tylko i wyłącznie niezbędnych artykułów żywnościowych i higienicznych, które obecnie znajdują się na stanie sklepu (propozycja artykułów w załączeniu). Z pomocy w formie zakupów można skorzystać raz w tygodniu.
 3. Płatność odbywa się przelewem – osoba zainteresowana nr konta oraz należną kwotę za zakupy uzyska od pracownika sklepu.
 4. W przypadku braku jakiejkolwiek możliwości odbioru zakupów - pomocy dostarcza OSP Wielka Wieś,
 5. Pracownik sklepu po skompletowaniu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty za zakupy kontaktuje się z GOPS o możliwości odbioru zakupów.
 6. Pracownik OPS kontaktuje się z OSP i przekazuje adres pod jaki trzeba dostarczyć zakupy

Tradycyjnie z okazji Świąt Wielkanocnych Pracownicy GOPS rozwożą paczki z artykułami spożywczymi dla Mieszkańców Gminy Wielka Wieś. Paczki otrzyma  50 najuboższych rodzin, których dochód nie przekroczył ustawowego kryterium dochodowego.

Zbliżają się Święta Wielkanocne. To czas wyjątkowy w którym otwieramy nasze serca i na bliskich i na potrzebujących, na starszych i samotnych. A my chcemy obdarować wszystkich Mieszkańców 75+ z terenu naszej Gminy. Uczynią to w dniach 24-26 marca przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Radni, Sołtysi i Przedstawiciele Rad Sołeckich.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z radością informują, że od dnia 30 marca br. w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie dyżury pełnił będzie psycholog młodzieży.

Dyżury odbywać się będą 4 razy w miesiącu (wtorki) w godzinach 17:30 – 20:30, w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, Szyce.

Wsparcie jest przeznaczone dla dzieci od 14 roku życia.

W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod nr tel. (12) 419 11 01 wew. 114

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wsparcia Psychologa.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ WSI ZAPRASZA DO SKŁADANIA APLIKACJI OSOBY CHĘTNE PODJĄC ZATRUDNIENIE JAKO:

- PRACOWNIK SOCJANY

- ASYSTENT  RODZINY

- ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

- OPIEKUN ŚRODOWISKOWY ŚWIADCZĄCY USŁUGI OPIEKUŃCZE.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

11.03.2021 r. od 18:00 do 20:00

25.03.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi  poszukuje osoby chętnej do pracy -umowa na zastępstwo za nieobecnego pracownika  na stanowisko: REFERENT DS ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN. Osoby zainteresowane mogą składać podania wraz z  wypełnionymi załącznikami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce, Pl. Wspólnoty 2 do dnia 24.02.2021  r. do godziny 14:00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi we współpracy z Fundacją Po pierwsze CZŁOWIEK oraz  Małopolską  Fundacja TIBI realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - FEAD. Celem Programu jest wsparcie osób
i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

11.02.2021 r. od 18:00 do 20:00

25.02.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu realizuje w Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach, profesjonalne i nowoczesne wsparcie na rzecz osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ramach projektu pn. „Droga do samodzielności”.

Nowy okres świadczeniowy 2021/2020 - wnioski internetowe od lutego 2021 r., w wersji papierowej od 1 kwietnia 2021 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 (trwający od 01-06-2021 r. do 31-05-2022 r.) można będzie składać:

 • drogą elektroniczną – od 1 lutego 2021 r.
 • tradycyjną (w formie papierowej) – od 1 kwietnia 2021 r.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01

18.02.2021 r. od 15:00 do 19:00

Przypominamy, że od dziś tj. 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 w ramach grupy I - dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

Jak się zarejestrować?
1. Kontaktując się z wybranym punktem szczepień, na szczepienia nie obowiązuje rejonizacja.

Przypominamy, że na terenie naszej gminy zostaną uruchomione dwa punkty szczepień:
📍 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Bębła, ul. Kwiatowa 5
tel. (12) 419 36 10, (12) 419 36 11
📍 Centrum Medyczne Szyce, Plac Wspólnoty 2
tel. (12) 419 20 10, (12) 418 10 10

2. Dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
3. Rejestrując się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

Stowarzyszenie Youth Human Impact, we współpracy z Urzędem Gminy Wielka  Wieś, planuje w styczniu 2021 roku otwarcie – pierwszej w gminie – świetlicy  socjoterapeutycznej. Placówka powstała w ramach projektu „Przełamując falę”,  realizowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020, będącego częścią Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działalność świetlicy ma na celu pomoc w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży,  wsparcie ich rozwoju osobistego, kształtowanie postaw przedsiębiorczości, samodzielności,  kreatywności oraz wyrównanie szans w nauce poprzez organizowanie zajęć korekcyjno kompensacyjnych. Ponadto, dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z bogatej oferty  warsztatów rozwijających ich zainteresowania i pasje, takich jak kurs tańca, warsztaty  teatralne, nauka języka angielskiego czy robotyka. Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia, jak  i ciepłe posiłki, które oferuje placówka, są bezpłatne.

Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa Radcy Prawnego. Porady są udzielane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01

21.01.2021 r. od 16:00 do 19:00

Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Wielkiej Wsi zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

14.01.2021 r. od 18:00 do 20:00

28.01.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248.

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej serdecznie dziękuje Pani Marii z Bębła za przekazanie paczek ze zdrową żywnością dla potrzebujących. „Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli” :)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w związku z realizacja Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021 zaprasza osoby zainteresowane pracą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i spełniają wymogi formalne do składania aplikacji w siedzibie GOPS Szyce, Plac Wspólnoty 2 lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o realizacji Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021. Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane skorzystanie ze wsparcia do kontaktu z tut. Ośrodkiem.

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Wielka Wieś będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 30 listopada 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 29 maja 2020 roku poz. 956), zawierająca nowe uregulowania prawne dotyczące prawa policjanta - wobec osób cywilnych, a żołnierza Żandarmerii Wojskowej - wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową - do zatrzymania oraz wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To czas wyjątkowy w którym otwieramy nasze serca i na bliskich i  na potrzebujących, na starszych i samotnych.  A my chcemy obdarować wszystkich Mieszkańców 75+ z terenu naszej Gminy. Uczynimy to w drugiej połowie grudnia  z pomocą Radnych, Sołtysów i Przedstawicieli Rad Sołeckich przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. A już dziś wraz z Wójtem Gminy Krzysztofem Wołosem i Przewodniczącym Rady Grzegorzem Twardym życzymy naszym Uroczym Seniorom „serca pełnego nadziei i radości”.

Co roku w dniach 1-7 grudnia obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu. Ma on na celu m.in. podnieść świadomość społeczną na temat zaburzeń związanych ze spectrum autyzmu oraz dla osób nim dotkniętych poprawić dostęp do usług opiekuńczych. W tym wyjątkowym tygodniu Stowarzyszenie” Być Szczęśliwym” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zorganizowali wydarzenie „Zapal się na niebiesko”. Na fanpage stowarzyszenia, gminy oraz stronie GOPS  ogłoszony został niebieski konkurs na który wpłynęło ponad 60 pięknych i pomysłowych prac.

plakat BN

„Wigilia Bożego Narodzenia” to świąteczny projekt Stowarzyszenia „Być szczęśliwym”  oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi adresowany do Rodzin z dziećmi i młodzieżą specjalnej troski.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi  ogłasza nabór na stanowisko: Referent ds. Świadczeń dla Rodzin. Szczegóły w załączniku.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

10.12.2020 r. od 18:00 do 20:00

17.12.2020 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248

 

Stowarzyszenie „Być szczęśliwym” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zapraszają do udziału w projekcie „Wigilia Boże Narodzenie”. Szczegóły na plakacie.

Gmina Wielka Wieś - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Wielka.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś- Gminny Ośrodek Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w ogrzewalni.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w noclegowni.

Szczegóły w załącznikach.

Solidarnościowy Korpusu Wsparcia Seniorów to program uruchomiony przez rząd. W jego ramach uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze  mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione jest przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Stowarzyszenie „Być szczęśliwym” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zapraszają do udziału w projekcie „Zapal się na niebiesko”.  W programie: niebieski konkurs, hipoterapia i niebieskie animacje.

Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Wielkiej Wsi.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

12.11.2020 r. od 18:00 do 20:00 - dyżur w tym dniu będzie prowadzony zdalnie pod nr telefonu 502 109 248.

26.11.2020 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248.

 

Szanowni Państwo,

W związku z opracowaniem nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wielka Wieś na lata 2021 – 2026, zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.
Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne, ponieważ da nam obraz na których obszarach powinniśmy jako Gmina skupić większą uwagę, a które jeszcze bardziej udoskonalić.
Ankieta jest anonimowa  i będzie aktywna do dnia 18 października br.         
Zachęcamy do wypełnienia i z góry za to dziękujemy.

Link do ankiety: www.profitest.pl/s/34744/QKSWLun0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi uprzejmie informuje, iż  od 14 października 2020 r. zaprzestaje się bezpośredniej obsługi klientów. Zachęcamy do kontaktu i załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz telefoniczną! W godzinach pracy Ośrodka pracownicy poszczególnych Sekcji będą do Państwa dyspozycji pełniąc dyżury telefoniczne. Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane telefonicznie, za pośrednictwem e-mail bądź e-PUAP. Dodatkowo (w sprawach pilnych) za drzwiami wejściowymi do budynku Ośrodka została umieszczona Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej.

PODAJEMY DANE KONTAKTOWE DO GOPS WIELKA WIEŚ

TEL: (12) 419 11 01; (12) 419 04 40; (12) 419 00 35

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Adres EPUAP: /GOPSWIELKAWIES/ SKRYTKAESP

Kasa GOPS będzie zamknięta. Wszystkie świadczenia będą wypłacane na konto lub przekazem pocztowym.

Udostępniamy materiały przesłane przez Ministerstwo Zdrowia odnoszące się do aktualnej sytuacji związanej z pandemią.

covid plakat

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.
Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

08.10.2020 r. od 18:00 do 20:00
22.10.2020 r. od 18:00 do 20:00
W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248

 

Szanowni Państwo

W związku z zapytaniem o możliwość uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych informujemy: osoby niepełnosprawne  zamieszkałe na terenie Powiatu Krakowskiego mogą uzyskać dofinansowanie ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

Termin składania wniosku:

Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleje Słowackiego 20, w pokoju nr 8, w każdym czasie (w ciągu całego roku kalendarzowego).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wielkiej Wsi poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej. Miejsce pracy: teren gminy Wielka Wieś (Modlniczka)  - w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora. Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

10.09.2020 r. od 18:00 do 20:00

17.09.2020 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, od dnia 1 września 2020 r. do odwołania, decyzją  Starosty Powiatowego w Krakowie, następuje powrót do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Szczegóły w załączeniu.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia od  dnia 17. 08.2020r  w ramach projektu "Wzmacnianie więzi- przeciwdziałanie uzależnieniu" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Punkt Konsultacyjny oraz grupę weekendową  dla rodziców.

Drodzy Państwo,

W związku z opracowaniem nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wielka Wieś na lata 2021 – 2026, zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

Szanowni Państwo,

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2020 roku.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

W dniu 25.07.2020r. Stowarzyszenie „Być Szczęśliwym”  zorganizowało pierwsze z czterech spotkań w ramach projektu „HipoTERAPIA- zdrowie i pasja” w Stadninie Koni w Tomaszowicach „Podskalany”.

W 2020r. zadanie publiczne Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin odbywać się będzie w formie opieki wytchnieniowej.

W dniach 07-08.07.2020r. Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu „Być Szczęśliwym” zorganizowało projekt pt. „Innowacyjne formy zdrowotne integrujące osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem”, który został współfinansowany przez Powiat Krakowski, partnerem wydarzenia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął kolejny  nabór do projektu Małopolska Niania 2.0. O wsparcie mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. przyjmowane są od 1 lipca 2020r. internetowo oraz od 1 sierpnia 2020r. również w formie papierowej. Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do pobierania ww. świadczeń z kwoty 800 zł na kwotę 900 zł na osobę w rodzinie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓWo ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start (tzw. 300 +) na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi oraz Stowarzyszenie „Być Szczęśliwym” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Innowacyjne formy zdrowotne integrujące osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem” skierowanym do  dzieci oraz młodzieży mniej sprawnej z terenu Gminy Wielka Wieś. Projekt składa się z wyjazdu integracyjnego, wykładu, konkursu plastycznego oraz alpakoterapii. Zapisu można dokonać pod numerem telefonu: 798-802-911.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż od czerwca kasa GOPS będzie już otwarta. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z telefoniczny, mailowy lub osobisty z GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o stopniowym przywracaniu z dniem 4 maja 2020 r. bezpośredniej obsługi stron w Ośrodku.  Jednakże ze względu na stałe zagrożenie epidemiologiczne podstawową formą załatwiania spraw urzędowych nadal pozostaje komunikacja zdalna. Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane telefonicznie, za pośrednictwem e-mail bądź e-PUAP. Dodatkowo za drzwiami wejściowymi do budynku Ośrodka została umieszczona Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej.

Specjalnie z myślą o seniorach, którzy z powodu epidemii spędzają czas w domach i nie mogą uczestniczyć w swoich dotychczasowych zajęciach na zewnątrz, przygotowaliśmy bezpłatne ćwiczenia do trenowania umysłu w warunkach domowych. Można wykonywać je samemu lub też np. z bliską osoby z rodziny.

Zachęcamy do zapoznania się z  poradnikiem przesłanym przez Urząd Wojewódzki w Krakowie. Prosimy o udostępnienie i rozpowszechnienie wśród osób i rodzin doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą.

KIM  JESTEŚMY ?

Ośrodek ŚOPiPDiM to miejsce, gdzie pracuje wyspecjalizowany zespół profesjonalistów zdrowia psychicznego (bez psychiatry), który jest fragmentem tworzącego się środowiskowego modelu leczenia w psychiatrii dzieci i młodzieży. Zadaniem naszego nowo powstałego ośrodka jest być blisko pacjenta i jego rodziny, myśleć o jego problemach możliwie szeroko (systemowo), interesować się nie tylko jego zaburzeniem psychicznym, ale także jego życiem, zadaniami rozwojowymi, funkcjonowaniem szkolnym czy rówieśniczym.

Przewodniczący oraz Członkowie Gminnego Zespół Interdyscyplinarny w Wielkiej Wsi przypominają, że pomimo zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem COVID-19, nieprzerwanie można korzystać ze wsparcia Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Szanowni Państwo,

Czas pandemii wprowadził do naszego życia zupełnie inne niż dotychczas nam znane zasady funkcjonowania. Uczymy się, pracujemy i spędzamy czas wolny na kilkudziesięciu metrach kwadratowych z osobami z najbliższego otoczenia. Ten przedłużający się wspólny czas, budzi liczne przeciążenia, wywołujące rozdrażnienia czy nawet frustrację.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że Powiat Krakowski  uruchomił specjalne linie telefoniczne dla mieszkańców powiatu krakowskiego (w tym mieszkańców Gminy Wielka Wieś), którzy potrzebują w zaistniałej sytuacji wsparcia psychologicznego bądź kontaktu
z psychoterapeutą. Pomoc dostępna jest dla wszystkich, konsultacje telefoniczne są bezpłatne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o powstaniu i funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Informujemy o możliwości skorzystania z BEZPŁATNEGO poradnictwa i psychoterapii.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że Powiat Krakowski  uruchomił specjalne linie telefoniczne dla mieszkańców powiatu krakowskiego (w tym mieszkańców Gminy Wielka Wieś), którzy potrzebują w zaistniałej sytuacji wsparcia psychologicznego bądź kontaktu z psychoterapeutą. Pomoc dostępna jest dla wszystkich, konsultacje telefoniczne są bezpłatne. Szczegóły w załączniku.

Szanowni Państwo

W obliczu zagrożenia epidemiologicznego pamiętajmy o osobach starszych i niepełnosprawnych, które są samotne. Uruchamiajmy pomoc sąsiedzką, która pozwoli zaspokoić ich niezbędne potrzeby. Jeżeli taka pomoc sąsiedzka byłaby niewykonalna prosimy o informowanie sołtysów lub telefon albo mail do GOPS (tel.12-419-11-01; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi uprzejmie informuje, iż w związku  z podwyższonym stopniem zagrożenia epidemiologicznego ograniczony zostaje sposób obsługi klientów. 

Od dniach od 17 marca 2020 r. zaprzestaje się bezpośredniej obsługi klientów. Jednocześnie informujemy, że od dnia 17 marca 2020 r wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane telefonicznie, za pośrednictwem e-mail bądź e-PUAP.Dodatkowo (w sprawach pilnych) za drzwiami wejściowymi do budynku Ośrodka została umieszczona Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej.

PODAJEMY DANE KONTAKTOWE DO GOPS WIELKA WIEŚ

TEL: (12) 419 11 01; (12) 419 04 40; (12) 419 00 35

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Adres EPUAP: /GOPSWIELKAWIES/ SKRYTKAESP

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w ustawie z dnia   2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego  w Krakowie informuje, iż od 16 marca 2020 r. porady prawne będą udzielane za pomocą środków komunikowania się na odległość. Szczegóły w załącznikach.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

W związku z podwyższonym stopniem zagrożenia epidemiologicznego (sytuacją występowania koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce), w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi uprzejmie informuje, iż w związku z podwyższonym stopniem zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i władz samorządowych ZMIENIONY zostaje sposób obsługi klientów. 

Stowarzyszenie „Być Szczęśliwym” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Zaświeć się na niebiesko” promującego Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

8 marca Stowarzyszenie „Być Szczęśliwym” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizowali wyjście do Multikina w Krakowie na film „Zenek”. 

Stowarzyszenie „Być Szczęśliwym” serdecznie zaprasza PANIE z terenu Gminy Wielka Wieś (niezależnie od wieku)  w dniu 8 marca o godzinie 14.00 na film p.t.„Zenek” do Multikina w Krakowie. Zapisu można dokonać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu: 798-802-911. Zapraszamy :)

Świetlica Środowiskowa w Modlnicy z siedzibą w budynku wielofunkcyjnym zaprasza dzieci na bezpłatne warsztaty Wielkanocne.

Serdecznie zapraszamy seniorów do udziału w warsztatach oraz innowacyjnej grze CUDER. Zapisu można dokonać w GOPS lub pod numerem telefonu: 798-802-911.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert.

W „Śledziówkę” czyli 25 lutego KGW Bębło zorganizowało zabawę taneczną dla seniorów z terenu naszej gminy. Od strony programowej i rekreacyjnej dość mocno zaangażował się GOPS w Wielkiej Wsi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach programu „Aktywni i Potrzebni” na życzenie seniorów dokonał rozeznania ofertowego pośród kilku biur podróży.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Zapraszamy do zapisów na Zabawę Taneczną organizowaną w Bęble w dniu 25.02.2020r. o godzinie 18:00. Z powodu rezygnacji 10 osób z miejscowości Wielka Wieś mamy jeszcze wolne miejsca. Zachęcamy do kontaktu z GOPS tel. 798-802-911.

W dniu 30 stycznia odbyło się szkolenie dla seniorów z terenu naszej gminy pt. „Senior jako spadkodawca i spadkobierca” współorganizowanego z Powiatem Krakowskim, gminą Wielka Wieś oraz tutejszym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Spotkanie prowadził adwokat Tomasz Walczak.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi poszukuje osoby do pracy w charakterze ASYSTENTA OSOBY NIESAMODZIELNEJ. Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych, dojazdach (autobusem) do lekarza, placówki rehabilitacyjnej, etc.

Gminne Świetlice Środowiskowe w Modlniczce i Modlnicy zapraszają w trakcie ferii zimowych.

KGW Bębło oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zapraszają SENIORÓW na ZABAWĘ TANECZNĄ w dniu 25.02.2020r. o godz. 18:00  w Bęble.

Serdecznie zapraszamy seniorów z gminy Wielka Wieś oraz osoby zainteresowane na szkolenie pt. „Senior jako spadkodawca i spadkobierca” organizowanego 30.01.2020r. o godzinie 13:00 w świetlicy wiejskiej w Szycach (sala nad GOPS).

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Wielka. Szczegóły w załącznikach.

6 stycznia 2020 - Modlniczka. Szczegóły na plakacie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi poszukuje osób do pracy w charakterze ASYSTENTA OSOBY NIESAMODZIELNEJ. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie co najmniej średnie i roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Szczegółowych  informacji można zasięgnąć  w GOPS:  Szyce, Plac Wspólnoty 2 , tel. 12 419 11 01. Zapraszamy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi pragnie poinformować, że Gmina Wielka Wieś pozyskała środki finansowe na realizację programu ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2020.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają wszystkich. W tym szczególnym czasie postanowiliśmy zorganizować spotkanie dla najbardziej samotnych, chorych i niepełnosprawnych osób z terenu naszej Gminy.

„Pierwsza gwiazdka” to warsztaty bożonarodzeniowe dla mniej sprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielka Wieś zorganizowane przez Stowarzyszenie „Być szczęśliwym”.

W dniach 11-12.12.2019r. w Krakowie w Hotelu Sympozjum Gmina Wielka Wieś reprezentowana przez 3 seniorki wzięła udział w konferencji podsumowywującej projekt „Przestrzeń dla seniorów 2.0”.  Podczas wydarzenia prezentowane były efekty pracy Fundacji „Mapa Pasji” oraz seniorów z obszaru całej Polski w obszarach: przestrzeń publiczna, Rady Seniorów, diagnoza potrzeb seniorów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.

Szczegóły w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Szczegóły w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w ogrzewalni.

Szczegóły w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w noclegowni.

Szczegóły w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o dodatkowym dyżurze  w Puncie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szycach. Pani Prawnik będzie przyjmować w piątek 6 grudnia w godzinach 8:00-16:00. W Wigilię 24 grudnia Punkt będzie nieczynny. Zapraszamy.

W dniu 28 listopada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi  zorganizował  Warsztaty Bożonarodzeniowe dla seniorów.

W dniu 28 listopada do naszego Ośrodka zjechali kolędnicy z DPS z Ojcowa.  Nie tylko, że przepięknie zaśpiewali kolędy, ale obdarowali wszystkich prezentami a także pochwalili się cudnymi choinkami i aniołami, które powstały w ramach terapii zajęciowej.

W sobotę 23 listopada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował koncert zespołu Oltony. Wystąpiły również dzieci muzykujące pod skrzydłami Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi we współpracy z mediatorem od listopada umożliwił mieszkańcom naszej Gminy skorzystanie z nowej formy pomocy jaką jest mediacja.

W ramach projektu "Przestrzeń dla seniorów 2.0" /Rządowy Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020/ Seniorzy z gminy Wielka Wieś przez 3 dni (6-8.11.2019) gościli na Lubelszczyźnie.

23 listopada (sobota) o godzinie 18:00 w budynku starej Szkoły Podstawowej w Białym Kościele odbędzie się wyjątkowy koncert Zespołu OLTONY oraz młodzieży z GOKIS.

28.11.2019r. o godzinie 17:30 w OSP w Tomaszowicach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi organizuje na warsztaty świąteczne połączone z prelekcją na temat kampanii społecznej „Stop manipulacji- nie kupuj na prezentacji” oraz wspólnym kolędowaniem. Zapraszamy serdecznie do udziału !

Serdecznie zapraszamy dzieci/młodzież mniej sprawną z opiekunem na spotkanie pt. „Pierwsza gwiazdka”. Zapisu można dokonać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi lub pod numerem telefonu: 798-802-911. Liczba miejsc ograniczona.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Dyżury radcy prawnego odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma przyjemność poinformować, iż od listopada bieżącego roku dla mieszkańców naszej gminy będzie udostępniona możliwość skorzystania z bezpłatnych mediacji.

"Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji" zaprasza na bezpłatne zajęcia ZUMBY dla seniorów.

Dyżur radcy prawnego w dniu 24 października został odwołany i równocześnie przeniesiony na dzień 31 października br.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach Programu „Bezpieczni, aktywni, potrzebni” zorganizował  trzeci wyjazd na baseny termalne do Vrbova na Słowacji.

W dniach 9 i 10 października br. w Zespole – Szkolno  - Przedszkolnym w Modlnicy oraz Szkole Podstawowej w Bęble zorganizowano warsztaty profilaktyczne „Drużyna Mistrzów”, które były skierowane do uczniów klas VI-VIII. Powyższe wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy.

Seniorzy z naszej gminy są nie tylko aktywni i potrzebni, ale bardzo szybcy! W ciągu jednego dnia uzupełniliśmy 50-osobopwy autokar do Vrbova.  Zatem jedziemy reperować zdrowie w basenach leczniczych na Słowacji. Przypominamy o konieczności zabrania dowodu tożsamości i …jak zwykle dobrych humorów :) Wyjeżdżamy 18.10.2019r o godz. 7:00 sprzed budynku GOPS. Szczegółowe  informacje pod numerem telefonu: 798-802-911.

„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” zaprasza na warsztaty kosmetyczne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach Programu „Bezpieczni, aktywni, potrzebni” organizuje trzeci wyjazd na baseny termalne do Vrbova na Słowacji w dniu 18.10.2019r. Zbiórka odbędzie się pod Urzędem Gminy w Szycach o godzinie 7:00. Seniorzy którzy nie skorzystali z poprzednich wyjazdów posiadają pierwszeństwo w zapisach. Szczegółowe  informacje oraz zapisy pod numerem telefonu: 798-802-911.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Sekcja Świadczeń dla Rodzin, przypomina, iż do końca września br. należy złożyć wnioski o świadczenie wychowawcze, aby otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca 2019 r. Złożenie wniosku w październiku i kolejnych miesiącach, będzie skutkowało przyznaniem świadczeń od miesiąca złożenia wniosku. Natomiast wnioski o świadczenie dobry start tzw. 300+ można składać do 30 listopada 2019 r.

W dniu 22 września 2019 r. w Prądniku Korzkiewskim  zorganizowaliśmy  I ŚWIĘTO TRZEŹWOŚCI GMINY WIELKA WIEŚ.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza w dniu 22 września 2019 r. do Prądnika Korzkiewskiego na I ŚWIĘTO TRZEŹWOŚCI GMINY WIELKA WIEŚ.

W dniach  10-12 września 2019r. druga tura seniorów  z gminy Wielka Wieś zwiedzała Budapeszt. Wyjazd zorganizowany pod patronatem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowało krakowskie biuro podróży.

Seniorzy z Gminy Wielka Wieś! Gorąco zachęcamy do udziału w Targach Seniora, które odbędą się w dniach od 27 do 28 września 2019 r. (godz. 10-17) w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie. Wstęp na targi jest wolny,  dojazd we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy na świetlice do Modlniczki oraz Białego Kościoła we wtorki,  czwartki oraz piątki w godzinach 15:00-18:00.

Prezydent podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, która czeka już jedynie na opublikowanie. Przypomnijmy, że ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

W dniach 02-04 września 2019r. seniorzy z gminy Wielka Wieś wybrali się na wycieczkę do Budapesztu. Wyjazd zorganizowany pod patronatem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowało krakowskie biuro podróży.

Gmina Wielka Wieś pamięta o osobach mniej sprawnych... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w dniu 23 sierpnia b.r. zorganizował wycieczkę do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu w Beskidzie Śląskim.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej informuje, że zbiórka na wyjazdy do Budapesztu: tura I (02-04.09.2019r.) oraz tura II (10-12.09.2019r.) będzie pod Urzędem Gminy Wielka Wieś Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce o godzinie 6:45. Szczegółowe informacje można uzyska w Biurze Podróży Eco Travel tel. (12) 647-22-66 wew. 25.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje w dniu 23.08.2019 r. wyjazd do Ustronia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (798-802-911) do dnia 20.08.2019 do godz. 13:00. Zapraszamy.

Szanowni Państwo, informujemy, że dyżur radcy prawnego w dniu 22 sierpnia br. został przełożony na dzień 29 sierpnia br.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżury radcy prawnego odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej informuje o ostatnich miejscach na wycieczki:

Budapeszt- termin: 02-04.09.2019r.- 4 wolne miejsce

Budapeszt- termin: 10-12.09.2019r.- 1 wolne miejsce

Wycieczka jest organizowana przez biuro podróży „Ecotravel”.  Więcej informacji pod numerem telefonu: 798-802-911

W imieniu rodzin objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi serdecznie dziękujemy uroczym Nowożeńcom - Pani Kasi i Panu Michałowi  za przekazanie artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci z terenu naszej Gminy. Dziękujemy i życzymy dużo szczęścia na nowej drodze życia.

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” (Albert Schweitzer)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń dla Rodzin informuje, iż od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się definicja szkoły w programie „Dobry start”, co umożliwia przyznanie świadczenia dobry start na dzieci, które od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń dla Rodzin przypomina, iż wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego tzw. 500+,
 • świadczenia dobry start,
 • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

od dnia dzisiejszego tj. od 1 sierpnia 2019 r. można składać także w formie papierowej. Jednocześnie, nadal zachęcamy wszystkich do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Spotkanie organizacyjno- techniczne w Prądniku Korzkiewskim! 22 września 2019 r. planujemy zorganizować „Przystań pod Łaskawcem” czyli I Dni Trzeźwości Gminy Wielka Wieś. O szczegółach poinformujemy wkrótce . Będzie się działo :)

narada w Prądniku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o przyjęciu  przez Radę Powiatu w Krakowie 3 -letniego  programu  pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim w  zakresie wsparcia  osób  niepełnosprawnych ze    spektrum    autyzmu i    ich    rodzin - opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń dla Rodzin informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można będzie składać drogą elektroniczną – od 1 lipca 2019 r., a tradycyjną (w formie papierowej) – od 1 sierpnia 2019 r.

300 zł to jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Od 1 lipca 2019 r. rodziny mogą składać wnioski online o świadczenie z programu „Dobry Start” dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny 2019/2020. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

25 czerwca 2019r. dzieci z gminnych świetlic środowiskowych z Modlniczki oraz Czajowic udały się na otwarty basen do Bukowna.

Dnia 25 czerwca 2019r. w sali konferencyjnej Hotelu „Witek” w Modlniczce odbyła się Gala Seniorów.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Biuro podróży Eco Travel informuje, że wyjazd na wycieczki w Góry Stołowe w terminach: 15-16.07.2019r. oraz  16-17.07.2019r. odbędzie się o godzinie 6:45 z pod Urzędu Gminy w Szycach.

1 czerwca b.r. 30 dzieci ze świetlicy środowiskowej w Modlniczce pod opieką Pani Jolanty Zagórskiej oraz Pani Joanny Spyt uczestniczyły w Dniu Dziecka zorganizowanego w Dolinie Będkowskiej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej informuje o ostatnich miejscach na wycieczki:

Góry Stołowe- termin: 16-17.07.2019r.- 2 wolne miejsca

Budapeszt- termin: 02-04.09.2019r.- 1 wolne miejsce

Budapeszt- termin: 10-12.09.2019r.- 1 wolne miejsce

25 maja 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach programu „Bezpieczni, aktywni, potrzebni” zorganizował drugi wyjazd dla seniorów z listy rezerwowej na baseny lecznicze do Vrbov na Słowacji.

Stowarzyszenie Pozytywka oraz GOPS serdecznie zapraszają dzieci na zajęcia wakacyjne!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do zapoznania się z ofertą pracy dla osoby z zespołem Downa na stanowisku konfekcjonowania w zakładzie położonym przy ul. Wesołej w dawnym budynku urzędu gminy.

Trwa  nabór  do Projektu "Małopolska Niania 2.0" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Zachęcamy do skorzystania z oferty. Załączamy plakat oraz ulotkę informacyjną. Nabór do projektu trwa od 30.04. do 24.05.2019 r.

W dniu 11.05.2019r. Stowarzyszenie Pozytywka i Świetlica w Białym Kościele zorganizowały warsztaty dla najmłodszych w Klubie Pozytywka.

„Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli…” – Albert Schweitzer

W dniu 10 maja b.r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi  zorganizował pierwsze gminne „Targi Dobra” w ramach projektu Senior(i)ady. Projekt skierowany jest nie tylko do seniorów i osób niepełnosprawnych, ale też do całej społeczności naszej Gminy. Pomysłodawczynią imprezy była Małgorzata Heród – Koordynator z ramienia GOPS. Ideą spotkania było pokazanie dobra, które jest w nas i wokół nas. Dobra, które można rozdawać i radośnie przyjmować…

Świetlica środowiskowa w Biały Kościele serdecznie zaprasza dzieci oraz młodzież w każdy poniedziałek oraz sobotę!

"Małopolski Tele-Anioł" to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Zastosowane w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” rozwiązania techniczne pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w każdych okolicznościach - niezależnie od tego czy potrzebna jest pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo czy po prostu potrzebne jest wsparcie.

 aniol1

W Małopolsce powstało Centrum Teleopieki, z którego usług będzie mogło skorzystać 10 000 niesamodzielnych uczestników projektu. Otrzymają oni bezpłatne opaski bezpieczeństwa z kartą SIM, które posiadają przycisk SOS - wystarczy go nacisnąć, żeby w szybki sposób skontaktować się ratownikiem medycznym, który po odebraniu zgłoszenia oceni stopień zagrożenia i udzieli odpowiedniej pomocy lub wsparcia, łącznie z wezwaniem pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni zatrudnieni w centrum dostępni są 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Do Centrum Teleopieki uczestnicy projektu mogą także zadzwonić by uzyskać pomoc w codziennych sprawach lub po prostu, aby porozmawiać. W ramach projektu, ponad 3 tys. osób będzie miało możliwość skorzystania dodatkowo ze specjalnych usług opiekuńczych, które będą świadczone w ich domu - zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej - poczynając od zabiegów higienicznych, a kończąc na pomocy w załatwieniu urzędowych czynności.

aniol2

Małopolski Tele-Anioł to także możliwość niesienia pomocy mieszkającym w pobliżu seniorom, osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym. W ramach projektu poszukujemy opiekunów i sąsiadów z terenu całego województwa małopolskiego, którzy chcą poświęcić swój czas i pomóc osobom niesamodzielnym w codziennych czynnościach. Osoby zainteresowane współpracą dzięki bezpłatnemu szkoleniu mogą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz znaleźć zatrudnienie w ramach projektu.

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na oficjalnym portalu województwa małopolskiego pod adresem www.malopolska.pl/teleaniol .

 

KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Szlak 73, Kraków
pokój nr 1, parter
tel. 12 61-60-611
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 2_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_po zmianach_1.pdf)Formularz zgłoszeniowy[ ]941 kB
Pobierz plik (REGULAMIN REKRUTACJI_06.03.2019.pdf)Regulamin[ ]988 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wielkiej Wsi poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi oraz Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Wielka Wieś na „Targi Dobra”, które odbędą się 10 maja 2019r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi.

Rodzina wywiera dominujący wpływ na kształtowanie psychiki małego człowieka, zatem mama i tata ponoszą największą odpowiedzialność za prawidłowy rozwój dziecka.

Święta należą do najwspanialszych dni w roku. To czas, kiedy gromadzimy się przy stole, smakujemy potrawy, ale przede wszystkim cieszymy się obecnością innych ludzi. We wtorek 9 kwietnia w Hotelu „Margerita” w Modlnicy zorganizowaliśmy Wielkanocne Spotkanie dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych z terenu  Gminy Wielka Wieś.

W dniu 10 kwietnia b.r. cztery seniorki reprezentowały naszą Gminę uczestniczyły na VIII Małopolskim Forum Srebrnej Gospodarki organizowanego przez Jurajską Izbę Gospodarczą z Zabierzowa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o ostatnich wolnych miejscach na wycieczki:

Budapeszt tura 2, termin 10-12.09.2019r. (trzy dni)- 10 miejsc.

Góry Stołowe tura 2, termin 16-17.07.2019r. (dwa dni)- 1 miejsce.

W dniu 04.04.2019r. w Remizie OSP Biały Kościół odbyły się warsztaty z robienia tradycyjnej palmy Wielkanocnej w ramach projektu Senio(i)ady realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

 

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Gminie Wielka Wieś będzie obchodzony w dniach od 8 kwietnia do 12 kwietnia 2019 roku.

Fundacja Mapa Pasji będzie realizować na terenie naszej Gminy Projekt „Przestrzeń dla seniorów 2.0”. Beneficjentami w projekcie będzie grupa 15 osób po 60 r.ż. wybrana przez Radnych Gminy.

W dniach 19.03.2019r. w remizie OSP Bębło oraz 25.03.2019r. w świetlicy w Modlniczce zostały zorganizowane kolejne spotkania z okazji minionego Dzień Kobiet dla seniorek z naszej gminy w ramach projektu Senior(i)ady Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach projektu Senior(i)ady serdecznie zaprasza seniorów z Gminy Wielka Wieś na warsztaty z robienia tradycyjnych Palm Wielkanocnych w dniu 04.04.2019r. w Remizie OSP w Białym Kościele.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o terminach wycieczek oraz spotkań dotyczących szczegółów wyjazdów organizowanych dla seniorów z naszej gminy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach projektu Senior(i)ady serdecznie zaprasza seniorki z Bębła oraz okolic na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbędzie się 19.03.2019r. w remizie OSP Bębło o godzinie 17:00.

W związku z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym udało się uruchomić w naszej gminie Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż  w dniach  15-16.07.2019 r. zostanie zorganizowana specjalnie dla Seniorów wycieczka w Góry Stołowe.

W dniu 11.03.2019r. w świetlicy środowiskowej w miejscowości Giebułtów został zorganizowany Dzień Kobiet dla seniorek z naszej gminy w ramach Senior(i)ad Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

W sobotę – 9 marca – w ramach Programu „Bezpieczni, aktywni, potrzebni” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dla Seniorów wyjazd na baseny termalne do Vrbova. 

Począwszy od marca 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi rozpoczyna cykliczne spotkania dla seniorów z Gminy Wielka Wieś pod nazwą Senior(i)ady.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż drugi wyjazd do Budapesztu odbędzie się w dniach 10-12 września 2019 r. Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami biura 22 marca 2019 r. w godz. 10:00-12:00 w siedzibie GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zaprasza serdecznie  wszystkie SENIORKI Z GIEBUŁTOWA ORAZ OKOLIC na spotkanie z okazji Dnia Kobiet w dniu 11.03.2019r. o godzinie 17:00 w świetlicy środowiskowej w Giebułtowie.

W dniu 5 marca 2019 r. odbyła się GOPSOWA ZABAWA OSTATKOWA dla seniorów z Gminy Wielka Wieś.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż  w dniach  02-04. Września 2019 r. zostanie zorganizowana specjalnie dla Seniorów wycieczka do Budapesztu.

Jesteśmy na finiszu karnawału 2019! Impreza goni imprezę. W „Tłusty Czwartek” (28.02.2019r.) odbyła się zabawa karnawałowa dla seniorów z Gminy Wielka Wieś.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe organizowane przez ośrodek LOWE.

W dniu 21.02.2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował Festiwal Pizzy. Adresatami imprezy były rodziny z dziećmi oraz młodzieżą mniej sprawną z terenu z Gminy Wielka Wieś.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe organizowane przez ośrodek LOWE.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi organizuje  w dniu 21 lutego 2019 r. w remizie w Białym Kościele „FESTIWAL PIZZY”.

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, iż nasza propozycja wyjazdu na baseny lecznicze spotkała się z takim odzewem.  W ciągu jednego dnia zgłosiło się ponad 80 chętnych osób! Niestety możemy zabrać tylko 47 uczestników, ale obiecujemy, iż w terminie późniejszym zorganizujemy kolejny wyjazd – tym razem dla osób z listy rezerwowej. Pozdrawiamy serdecznie

Kochani Seniorzy! W dniu 9 marca 2019 r. proponujemy wyjazd na baseny lecznicze do VRBOV (Słowacja).

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy -szczególnie Seniorów  z Tomaszowic, Modlniczki i Modlnicy  na Ostatki w Tomaszowicach. Zainteresowanych prosimy o kontakt z GOPS.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem „Od szkolenia do zatrudnienia". Szczegóły na ulotce w załączniku.

W dniu 10 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Bęble zorganizowano  akcję charytatywną zatytułowaną  „Aniołkowe Granie”.  Akcja dedykowana była RODZINIE ZASTĘPCZEJ z terenu gminy Wielka Wieś.

Serdecznie zapraszamy Seniorów z terenu Gminy Wielka Wieś na zabawę karnawałową. Zostanie zorganizowana w Bęble 28 lutego 2019 r. (Tłusty Czwartek) o godz. 18:00.

Zapraszamy dzieci z klas III do VI do spędzenia Ferii z „Pozytywką”. Szczegóły, regulamin, karta zgłoszenia i plakat w załącznikach.

Drodzy mieszkańcy, w trosce o poprawę jakości powietrza oprócz własnych programów włączamy się również w promowanie i upowszechnienie wiedzy na temat programu rządowego "Czyste Powietrze".

Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Wielkiej Wsi zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżury radcy prawnego odbywają się dwa razy w miesiącu w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia w załączniku protokół z rozstrzygnięcia ofert z zakresie realizacji zadania udzielenia schronienia w roku 2019.

Załączniki:
Pobierz plik (protokół -udzielenie schronienia.pdf)Protokół -udzielenie schronienia[ ]705 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia w załączniku protokoły z rozstrzygnięcia ofert z zakresie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2019.

30 grudnia 2018 roku w Czajowicach odbyła się druga wielkowiejska Żywa Szopka zorganizowana przez Świetlice Środowiskowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i OSP Czajowice.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają wszystkich. W tym szczególnym czasie postanowiliśmy zorganizować spotkanie dla najbardziej samotnych, chorych i niepełnosprawnych osób z terenu naszej Gminy.