Starostwo Powiatowe w Krakowie przypomina, że wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217 lub elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Podajemy stałe godziny dyżurów w Gminie Wielka Wieś:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01

21.10.2021 r. od 13:00 do 17:00.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

14.10.2021 r. od 18:00 do 20:00

28.10.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248.

Szanowni Państwo,
zapraszamy serdecznie Mieszkanki Powiatu Krakowskiego do wykonania bezpłatnych badań przesiewowych: mammograficznych, densytometrycznych, tarczycy, wagą specjalistyczną w ramach realizacji prowadzonych przez naszą placówkę bezpłatnych projektów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wielkiej Wsi poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej. Miejsce pracy: teren gminy Wielka Wieś (Wierzchowie, os.Murownia)  - w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych.

 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (liczba godzin uzależniona od potrzeb klientów).

Informacje dodatkowe uzyskać można osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , Szyce, Plac Wspólnoty 2  oraz telefonicznie pod numerem 12 419 11 01.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie informuje o zmianie swojej siedziby.
Od poniedziałku, 20 września 2021r., wszystkie sprawy osób niepełnosprawnych związane z uzyskaniem: orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, legitymacji dokumentujących niepełnosprawności lub stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych załatwiane będą  w nowej siedzibie zespołu, mieszczącej się pod adresem:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie

ul. Cystersów 11, 31-553 Kraków

Nowe numery telefonów zostaną umieszczone na stronie internetowej

www.pcpr.powiat.krakow.pl

W dniu 27 sierpnia 2021 r. na zakończenie wakacji dzieci z terenu Gminy Wielka Wieś brały udział w projekcie "Wakacje marzeń". Projekt był realizowany w partnerstwie Małopolskiej Fundacji TIBI oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi. Była to wakacyjna, jednodniowa półkolonia dla dzieci i młodzieży.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01.

23.09.2021 r. od 13:00 do 17:00

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

09.09.2021 r. od 18:00 do 20:00

30.09.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248

Wojewódzki Urząd Pracy a Krakowie prosi o zapoznanie się  z artykułem i filmem promującym  projekt „Wróć z POWERem!”. Film przedstawia historię p. Żanety, która wróciła do Małopolski z Irlandii.

Film dostępny jest pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=2pbGnaxJ4Lc

Wiadomość jest również dostępna pod linkiem https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/15692832-historia-z-zycia-wzieta

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że wnioski o ustalenie prawa do  zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać:

- w wersji elektronicznej - od dnia 1 lipca 2021 r.

- w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01.

12.08.2021 r. od 13:00 do 17:00.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

12.08.2021 r. od 18:00 do 20:00

26.08.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248.

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż od 1 lipca 2021 r. świadczenie 300+  ("Dobry Start”)  będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

 • portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portal Emp@tia lub
 • serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które zostanie wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi  informuje, iż składanie wniosków o żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego „Czyste powietrze”  w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, tut. Ośrodek nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

W związku z występującymi w ostatnim czasie intensywnymi opadami deszczu, burzami, wiatrem, gradobiciem Gmina Wielka Wieś informuje o wytycznych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczących przyznawania pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej (zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego bądź klęski żywiołowej).

Stowarzyszenie Youth Human Impact, we współpracy z Urzędem Gminy Wielka Wieś, od marca 2021 roku prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną. Placówka powstała w ramach projektu „Przełamując falę”, realizowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będącego częścią Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum GOODMANA w Modlniczce (ul. Komandosów 1/3) zatrudni pracownika gospodarczego. Telefon kontaktowy- 600 857 938.

Prezentujemy dwa filmy dot. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przygotowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jeden z filmów odnosi się do faktu, że przemoc może zdarzyć się/występować w każdej rodzinie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków. Drugi film prezentuje ofertę działającego na zlecanie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinnie, w ramach którego działa m.in. całodobowy i bezpłatny telefon 800-12-00-02.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

08.07.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01

 

15.07.2021 r. od 13:00 do 17:00

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 1 lipca 2021 r. na terenie powiatu krakowskiego zostają wznowione stacjonarne porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217 lub elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Transport ciała Gosi do Polski i pomoc dla rodziny po jej tragicznej śmierci

link do zbiórki :

https://zrzutka.pl/99fhww

Opis zrzutki

Witam, otworzyliśmy zrzutkę, aby pomóc pokryć koszty transportu ciała Gosi do Polski, pochówku i pomóc najbliższej rodzinie przetrwać po tragicznej śmierci Gosi.

Małgorzata Światłoń zaginęła 14 czerwca, wyszła ze swojego domu w Salford (okolice Manchester) i niestety już nigdy nie wróciła. Dwa dni później 16 czerwca policja potwierdziła jej zgon.

Zebrana kwota ma pomóc w pokryciu kosztów transportu ciała do Polski z Manchesteru, pochówku oraz pomóc najbliższej rodzinie przetrwać ten ciężki okres. Nie wiadomo jeszcze ile zajmie śledztwo i po jakim czasie rodzinie zostanie wydane ciało.

Rodzina i przyjaciele chcą też podziękować wszystkim ludziom, którzy pomagali w poszukiwaniach.

Stowarzyszenie „Być szczęśliwym” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach  wspólnej realizacji  projektu „Alpakoterapia- szansa na zdrowie i  spełnienie pasji” w dniu 10 czerwca 2021 zorganizował  wyjazd do Sieborowic.  Były warsztaty artystyczne, karmienie alpak i lam, głaskanie kotów, fotki z wielbłądami... ale najwięcej było uśmiechniętych buzi małych Mieszkańców naszej gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji tzw. „rodziny wspierającej”  dla rodzin z terenu gminy Wielka Wieś przeżywających  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

znaki strona www

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021. Środki finansowe na realizacje Programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. 

Gmina Wielka Wieś nawiązała współpracę z Fundacją  "Zmieniamy Niemożliwe".
Misją Fundacji Zmieniamy Niemożliwe jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi oraz Fundacja „Mój sen” serdecznie zapraszają rodziców Dzieci chorych, niepełnosprawnych z terenu gminy Wielka Wieś na spotkania GRUPY Wsparcia.  Będą to spotkania z psychologiem, ale również wspólne poszukiwanie wytchnienia. Serdecznie zapraszamy  od czerwca w środy -dwa razy w miesiącu w budynku GOPS. O pierwszym spotkaniu poinformujemy wkrótce.

Stowarzyszenie „Być szczęśliwym” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi wspólnie  realizują projekt „Alpakoterapia- szansa na zdrowie i  spełnienie pasji”.  Termin wycieczki to 10 czerwiec 2021 r. –o  godz. 16.15 wyjedziemy spod  Urzędu Gminy Wielka Wieś.  Rodziny z Dziećmi specjalnej troski prosimy o kontakt z GOPS- tel. 798 802 911; 12 419 11 01.

Alpakoterapia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości skorzystania z następujących telefonów zaufania:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800 120 002

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu

czynny całodobowo

koszt połączenia: połączenie bezpłatne

PCPR w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla Mieszkańców Powiatu Krakowskiego. Szczegóły w załącznikach i na stronie PCPR w Krakowie w zakładce AKTUALNOŚCI.

Załączniki:
Pobierz plik (opieka-wytchnieniowa-informacje.docx)Informacje[ ]14 kB
Pobierz plik (opieka-wytchnieniowa-wniosek.docx)Wniosek[ ]14 kB

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty, ul. Dietla 5; 34-700 Rabka-Zdrój; tel. 18 26 80 347  serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty w ramach NFZ (bezpłatne sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dzieci i młodzieży od 3-18 lat).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zachęca do skorzystania z  Bezpłatnego Programu Unijnego skierowanego do Seniorów z Powiatu Krakowskiego. Szczegóły  w załączniku i na stronie:  https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/05/02/bezplatna-opieka-wyreczajaca-14-dniowy-pobyt/

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

13.05.2021 r. od 18:00 do 20:00

27.05.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, przypominamy, że od dnia 1 września 2020 r. do odwołania, decyzją  Starosty Powiatowego w Krakowie, następuje powrót do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Szczegóły w załączeniu.

Uprzejmie informujemy, że po raz kolejny Powiat Krakowski realizuje pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Prezentujemy informator dla świadków przemocy w rodzinie „Reaguj na Niebiesko” opracowany przez Zespół Specjalistów Stowarzyszenia Niebieska Linia. Informator dostępny jest w dwóch wersjach.

Zachęcamy do zapoznania się i pobrania.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy aktywizacji osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim. Szczegóły w załącznikach.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia kolejny projekt „Łap skilla!”, adresowany do osób pracujących w wieku 18 – 24 lata, które potrzebują właściwego ukierunkowania i profesjonalnej pomocy w poruszaniu się po rynku pracy. Do tych, którzy czują się zmotywowani do  zmiany i poprawy swojej sytuacji zawodowej poprzez: podwyższenie kwalifikacji, awans w obecnym miejscu pracy lub zmianę zatrudnienia na korzystniejszą formę i/lub  wymiar etatu, ale nie posiadają wystarczających kompetencji bądź kwalifikacji i nie mają wystarczających środków, aby móc je zdobyć. Uczestnikom oferujemy opiekę doradcy zawodowego przez kilkanaście najbliższych miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia naboru to 19.04.2021r. Film informacyjny o projekcie dostępny jest na stronie Łap Skilla! - YouTube

Uprzejmie informujemy, że Powiat Krakowski przystąpił do projektu „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”, w ramach Regionalnej Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie. Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Szczegóły w załączniku.

Uprzejmie informujemy, że Powiat Krakowski przystąpił do Projektu „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”, w ramach Regionalnej Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie. Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Grupa Doradcza Projekt spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż w okresie od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2023 r. realizuje na terenie całego województwa małopolskiego PROJEKT OUTPLACEMENTOWY: „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego”. W załączeniu plakat projektu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Agata Sosin - Specjalista ds. Realizacji; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 519 746 920

Oddział Małopolski PFRON, celem dotarcia do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów przesyła informacje dotyczące projektu unijnego pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rehabilitacja kompleksowa - Powróć z nami do zdrowia! Powróć z nami do pracy!

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01

15.04.2021 r. od 14:00 do 18:00

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

08.04.2021 r. od 18:00 do 20:00

22.04.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248

Szanowni Państwo, 

Informujemy o możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia dla osób powyżej 55 roku życia realizowanego przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie w ramach projektu "Wykluczyć wykluczenie":

- poradnictwo prawne świadczone jest także w formie konsultacji telefonicznych, co na pewno jest istotną informacją z uwagi na obecną sytuację- prawnik kontaktuje się z zainteresowaną osobą w ustalonym dniu i godzinie

- z poradnictwa skorzystało już wiele seniorów, a na podstawie ankiet satysfakcji wiemy, że uzyskali oni odpowiednią, adekwatną do problemu pomoc i wysoko oceniają pracę prawników, z którymi współpracujemy

- prelekcje dot. zagadnień prawnych szczególnie istotnych dla seniorów zostaną zrealizowane w formie zdalnej- za pomocą ZOOMa

- warsztaty cyfrowe i obywatelskie zostaną zrealizowane w okresie letnim (maj- czerwiec) w formie stacjonarnej, w małych 5 osobowych grupach. 

 1. Dla osób poddanych kwarantannie podajemy adres mailowy sklepu; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.m bądź nr telefonu (12) 419 27 91
 2. Informujemy, że zakupu dotyczą tylko i wyłącznie niezbędnych artykułów żywnościowych i higienicznych, które obecnie znajdują się na stanie sklepu (propozycja artykułów w załączeniu). Z pomocy w formie zakupów można skorzystać raz w tygodniu.
 3. Płatność odbywa się przelewem – osoba zainteresowana nr konta oraz należną kwotę za zakupy uzyska od pracownika sklepu.
 4. W przypadku braku jakiejkolwiek możliwości odbioru zakupów - pomocy dostarcza OSP Wielka Wieś,
 5. Pracownik sklepu po skompletowaniu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty za zakupy kontaktuje się z GOPS o możliwości odbioru zakupów.
 6. Pracownik OPS kontaktuje się z OSP i przekazuje adres pod jaki trzeba dostarczyć zakupy

Tradycyjnie z okazji Świąt Wielkanocnych Pracownicy GOPS rozwożą paczki z artykułami spożywczymi dla Mieszkańców Gminy Wielka Wieś. Paczki otrzyma  50 najuboższych rodzin, których dochód nie przekroczył ustawowego kryterium dochodowego.

Zbliżają się Święta Wielkanocne. To czas wyjątkowy w którym otwieramy nasze serca i na bliskich i na potrzebujących, na starszych i samotnych. A my chcemy obdarować wszystkich Mieszkańców 75+ z terenu naszej Gminy. Uczynią to w dniach 24-26 marca przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Radni, Sołtysi i Przedstawiciele Rad Sołeckich.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z radością informują, że od dnia 30 marca br. w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie dyżury pełnił będzie psycholog młodzieży.

Dyżury odbywać się będą 4 razy w miesiącu (wtorki) w godzinach 17:30 – 20:30, w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, Szyce.

Wsparcie jest przeznaczone dla dzieci od 14 roku życia.

W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod nr tel. (12) 419 11 01 wew. 114

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wsparcia Psychologa.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ WSI ZAPRASZA DO SKŁADANIA APLIKACJI OSOBY CHĘTNE PODJĄC ZATRUDNIENIE JAKO:

- PRACOWNIK SOCJANY

- ASYSTENT  RODZINY

- ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

- OPIEKUN ŚRODOWISKOWY ŚWIADCZĄCY USŁUGI OPIEKUŃCZE.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

11.03.2021 r. od 18:00 do 20:00

25.03.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi  poszukuje osoby chętnej do pracy -umowa na zastępstwo za nieobecnego pracownika  na stanowisko: REFERENT DS ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN. Osoby zainteresowane mogą składać podania wraz z  wypełnionymi załącznikami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce, Pl. Wspólnoty 2 do dnia 24.02.2021  r. do godziny 14:00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi we współpracy z Fundacją Po pierwsze CZŁOWIEK oraz  Małopolską  Fundacja TIBI realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - FEAD. Celem Programu jest wsparcie osób
i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

11.02.2021 r. od 18:00 do 20:00

25.02.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu realizuje w Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach, profesjonalne i nowoczesne wsparcie na rzecz osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ramach projektu pn. „Droga do samodzielności”.

Nowy okres świadczeniowy 2021/2020 - wnioski internetowe od lutego 2021 r., w wersji papierowej od 1 kwietnia 2021 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 (trwający od 01-06-2021 r. do 31-05-2022 r.) można będzie składać:

 • drogą elektroniczną – od 1 lutego 2021 r.
 • tradycyjną (w formie papierowej) – od 1 kwietnia 2021 r.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01

18.02.2021 r. od 15:00 do 19:00

Przypominamy, że od dziś tj. 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 w ramach grupy I - dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

Jak się zarejestrować?
1. Kontaktując się z wybranym punktem szczepień, na szczepienia nie obowiązuje rejonizacja.

Przypominamy, że na terenie naszej gminy zostaną uruchomione dwa punkty szczepień:
📍 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Bębła, ul. Kwiatowa 5
tel. (12) 419 36 10, (12) 419 36 11
📍 Centrum Medyczne Szyce, Plac Wspólnoty 2
tel. (12) 419 20 10, (12) 418 10 10

2. Dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
3. Rejestrując się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

Stowarzyszenie Youth Human Impact, we współpracy z Urzędem Gminy Wielka  Wieś, planuje w styczniu 2021 roku otwarcie – pierwszej w gminie – świetlicy  socjoterapeutycznej. Placówka powstała w ramach projektu „Przełamując falę”,  realizowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020, będącego częścią Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działalność świetlicy ma na celu pomoc w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży,  wsparcie ich rozwoju osobistego, kształtowanie postaw przedsiębiorczości, samodzielności,  kreatywności oraz wyrównanie szans w nauce poprzez organizowanie zajęć korekcyjno kompensacyjnych. Ponadto, dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z bogatej oferty  warsztatów rozwijających ich zainteresowania i pasje, takich jak kurs tańca, warsztaty  teatralne, nauka języka angielskiego czy robotyka. Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia, jak  i ciepłe posiłki, które oferuje placówka, są bezpłatne.

Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa Radcy Prawnego. Porady są udzielane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce.

Dyżur radcy prawnego odbywa się raz w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następującym terminie:

W celu umówienia spotkania z radcą prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01

21.01.2021 r. od 16:00 do 19:00

Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Wielkiej Wsi zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

14.01.2021 r. od 18:00 do 20:00

28.01.2021 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248.

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej serdecznie dziękuje Pani Marii z Bębła za przekazanie paczek ze zdrową żywnością dla potrzebujących. „Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli” :)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w związku z realizacja Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021 zaprasza osoby zainteresowane pracą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i spełniają wymogi formalne do składania aplikacji w siedzibie GOPS Szyce, Plac Wspólnoty 2 lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o realizacji Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021. Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane skorzystanie ze wsparcia do kontaktu z tut. Ośrodkiem.

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Wielka Wieś będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 30 listopada 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 29 maja 2020 roku poz. 956), zawierająca nowe uregulowania prawne dotyczące prawa policjanta - wobec osób cywilnych, a żołnierza Żandarmerii Wojskowej - wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową - do zatrzymania oraz wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To czas wyjątkowy w którym otwieramy nasze serca i na bliskich i  na potrzebujących, na starszych i samotnych.  A my chcemy obdarować wszystkich Mieszkańców 75+ z terenu naszej Gminy. Uczynimy to w drugiej połowie grudnia  z pomocą Radnych, Sołtysów i Przedstawicieli Rad Sołeckich przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. A już dziś wraz z Wójtem Gminy Krzysztofem Wołosem i Przewodniczącym Rady Grzegorzem Twardym życzymy naszym Uroczym Seniorom „serca pełnego nadziei i radości”.

Co roku w dniach 1-7 grudnia obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu. Ma on na celu m.in. podnieść świadomość społeczną na temat zaburzeń związanych ze spectrum autyzmu oraz dla osób nim dotkniętych poprawić dostęp do usług opiekuńczych. W tym wyjątkowym tygodniu Stowarzyszenie” Być Szczęśliwym” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zorganizowali wydarzenie „Zapal się na niebiesko”. Na fanpage stowarzyszenia, gminy oraz stronie GOPS  ogłoszony został niebieski konkurs na który wpłynęło ponad 60 pięknych i pomysłowych prac.

plakat BN

„Wigilia Bożego Narodzenia” to świąteczny projekt Stowarzyszenia „Być szczęśliwym”  oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi adresowany do Rodzin z dziećmi i młodzieżą specjalnej troski.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi  ogłasza nabór na stanowisko: Referent ds. Świadczeń dla Rodzin. Szczegóły w załączniku.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

10.12.2020 r. od 18:00 do 20:00

17.12.2020 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248

 

Stowarzyszenie „Być szczęśliwym” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zapraszają do udziału w projekcie „Wigilia Boże Narodzenie”. Szczegóły na plakacie.

Gmina Wielka Wieś - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Wielka.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś- Gminny Ośrodek Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w ogrzewalni.

Szczegóły w załącznikach.

Gmina Wielka Wieś -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w noclegowni.

Szczegóły w załącznikach.

Solidarnościowy Korpusu Wsparcia Seniorów to program uruchomiony przez rząd. W jego ramach uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze  mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione jest przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Stowarzyszenie „Być szczęśliwym” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zapraszają do udziału w projekcie „Zapal się na niebiesko”.  W programie: niebieski konkurs, hipoterapia i niebieskie animacje.

Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Wielkiej Wsi.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

12.11.2020 r. od 18:00 do 20:00 - dyżur w tym dniu będzie prowadzony zdalnie pod nr telefonu 502 109 248.

26.11.2020 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248.

 

Szanowni Państwo,

W związku z opracowaniem nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wielka Wieś na lata 2021 – 2026, zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.
Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne, ponieważ da nam obraz na których obszarach powinniśmy jako Gmina skupić większą uwagę, a które jeszcze bardziej udoskonalić.
Ankieta jest anonimowa  i będzie aktywna do dnia 18 października br.         
Zachęcamy do wypełnienia i z góry za to dziękujemy.

Link do ankiety: www.profitest.pl/s/34744/QKSWLun0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi uprzejmie informuje, iż  od 14 października 2020 r. zaprzestaje się bezpośredniej obsługi klientów. Zachęcamy do kontaktu i załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz telefoniczną! W godzinach pracy Ośrodka pracownicy poszczególnych Sekcji będą do Państwa dyspozycji pełniąc dyżury telefoniczne. Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane telefonicznie, za pośrednictwem e-mail bądź e-PUAP. Dodatkowo (w sprawach pilnych) za drzwiami wejściowymi do budynku Ośrodka została umieszczona Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej.

PODAJEMY DANE KONTAKTOWE DO GOPS WIELKA WIEŚ

TEL: (12) 419 11 01; (12) 419 04 40; (12) 419 00 35

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Adres EPUAP: /GOPSWIELKAWIES/ SKRYTKAESP

Kasa GOPS będzie zamknięta. Wszystkie świadczenia będą wypłacane na konto lub przekazem pocztowym.

Udostępniamy materiały przesłane przez Ministerstwo Zdrowia odnoszące się do aktualnej sytuacji związanej z pandemią.

covid plakat

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.
Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

08.10.2020 r. od 18:00 do 20:00
22.10.2020 r. od 18:00 do 20:00
W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248

 

Szanowni Państwo

W związku z zapytaniem o możliwość uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych informujemy: osoby niepełnosprawne  zamieszkałe na terenie Powiatu Krakowskiego mogą uzyskać dofinansowanie ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

Termin składania wniosku:

Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleje Słowackiego 20, w pokoju nr 8, w każdym czasie (w ciągu całego roku kalendarzowego).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wielkiej Wsi poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej. Miejsce pracy: teren gminy Wielka Wieś (Modlniczka)  - w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora. Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

10.09.2020 r. od 18:00 do 20:00

17.09.2020 r. od 18:00 do 20:00

W celu umówienia spotkania z mediatorem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr (12) 419 – 11 – 01 lub 502 109 248.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, od dnia 1 września 2020 r. do odwołania, decyzją  Starosty Powiatowego w Krakowie, następuje powrót do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Szczegóły w załączeniu.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia od  dnia 17. 08.2020r  w ramach projektu "Wzmacnianie więzi- przeciwdziałanie uzależnieniu" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Punkt Konsultacyjny oraz grupę weekendową  dla rodziców.

Drodzy Państwo,

W związku z opracowaniem nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wielka Wieś na lata 2021 – 2026, zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

Szanowni Państwo,

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2020 roku.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Dyżury mediatora odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

W dniu 25.07.2020r. Stowarzyszenie „Być Szczęśliwym”  zorganizowało pierwsze z czterech spotkań w ramach projektu „HipoTERAPIA- zdrowie i pasja” w Stadninie Koni w Tomaszowicach „Podskalany”.

W 2020r. zadanie publiczne Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin odbywać się będzie w formie opieki wytchnieniowej.

W dniach 07-08.07.2020r. Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu „Być Szczęśliwym” zorganizowało projekt pt. „Innowacyjne formy zdrowotne integrujące osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem”, który został współfinansowany przez Powiat Krakowski, partnerem wydarzenia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął kolejny  nabór do projektu Małopolska Niania 2.0. O wsparcie mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. przyjmowane są od 1 lipca 2020r. internetowo oraz od 1 sierpnia 2020r. również w formie papierowej. Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do pobierania ww. świadczeń z kwoty 800 zł na kwotę 900 zł na osobę w rodzinie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓWo ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start (tzw. 300 +) na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi oraz Stowarzyszenie „Być Szczęśliwym” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Innowacyjne formy zdrowotne integrujące osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem” skierowanym do  dzieci oraz młodzieży mniej sprawnej z terenu Gminy Wielka Wieś. Projekt składa się z wyjazdu integracyjnego, wykładu, konkursu plastycznego oraz alpakoterapii. Zapisu można dokonać pod numerem telefonu: 798-802-911.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż od czerwca kasa GOPS będzie już otwarta. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z telefoniczny, mailowy lub osobisty z GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o stopniowym przywracaniu z dniem 4 maja 2020 r. bezpośredniej obsługi stron w Ośrodku.  Jednakże ze względu na stałe zagrożenie epidemiologiczne podstawową formą załatwiania spraw urzędowych nadal pozostaje komunikacja zdalna. Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane telefonicznie, za pośrednictwem e-mail bądź e-PUAP. Dodatkowo za drzwiami wejściowymi do budynku Ośrodka została umieszczona Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej.

Specjalnie z myślą o seniorach, którzy z powodu epidemii spędzają czas w domach i nie mogą uczestniczyć w swoich dotychczasowych zajęciach na zewnątrz, przygotowaliśmy bezpłatne ćwiczenia do trenowania umysłu w warunkach domowych. Można wykonywać je samemu lub też np. z bliską osoby z rodziny.

Zachęcamy do zapoznania się z  poradnikiem przesłanym przez Urząd Wojewódzki w Krakowie. Prosimy o udostępnienie i rozpowszechnienie wśród osób i rodzin doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą.

KIM  JESTEŚMY ?

Ośrodek ŚOPiPDiM to miejsce, gdzie pracuje wyspecjalizowany zespół profesjonalistów zdrowia psychicznego (bez psychiatry), który jest fragmentem tworzącego się środowiskowego modelu leczenia w psychiatrii dzieci i młodzieży. Zadaniem naszego nowo powstałego ośrodka jest być blisko pacjenta i jego rodziny, myśleć o jego problemach możliwie szeroko (systemowo), interesować się nie tylko jego zaburzeniem psychicznym, ale także jego życiem, zadaniami rozwojowymi, funkcjonowaniem szkolnym czy rówieśniczym.

Przewodniczący oraz Członkowie Gminnego Zespół Interdyscyplinarny w Wielkiej Wsi przypominają, że pomimo zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem COVID-19, nieprzerwanie można korzystać ze wsparcia Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Szanowni Państwo,

Czas pandemii wprowadził do naszego życia zupełnie inne niż dotychczas nam znane zasady funkcjonowania. Uczymy się, pracujemy i spędzamy czas wolny na kilkudziesięciu metrach kwadratowych z osobami z najbliższego otoczenia. Ten przedłużający się wspólny czas, budzi liczne przeciążenia, wywołujące rozdrażnienia czy nawet frustrację.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że Powiat Krakowski  uruchomił specjalne linie telefoniczne dla mieszkańców powiatu krakowskiego (w tym mieszkańców Gminy Wielka Wieś), którzy potrzebują w zaistniałej sytuacji wsparcia psychologicznego bądź kontaktu
z psychoterapeutą. Pomoc dostępna jest dla wszystkich, konsultacje telefoniczne są bezpłatne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o powstaniu i funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Informujemy o możliwości skorzystania z BEZPŁATNEGO poradnictwa i psychoterapii.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że Powiat Krakowski  uruchomił specjalne linie telefoniczne dla mieszkańców powiatu krakowskiego (w tym mieszkańców Gminy Wielka Wieś), którzy potrzebują w zaistniałej sytuacji wsparcia psychologicznego bądź kontaktu z psychoterapeutą. Pomoc dostępna jest dla wszystkich, konsultacje telefoniczne są bezpłatne. Szczegóły w załączniku.

Szanowni Państwo

W obliczu zagrożenia epidemiologicznego pamiętajmy o osobach starszych i niepełnosprawnych, które są samotne. Uruchamiajmy pomoc sąsiedzką, która pozwoli zaspokoić ich niezbędne potrzeby. Jeżeli taka pomoc sąsiedzka byłaby niewykonalna prosimy o informowanie sołtysów lub telefon albo mail do GOPS (tel.12-419-11-01; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi uprzejmie informuje, iż w związku  z podwyższonym stopniem zagrożenia epidemiologicznego ograniczony zostaje sposób obsługi klientów. 

Od dniach od 17 marca 2020 r. zaprzestaje się bezpośredniej obsługi klientów. Jednocześnie informujemy, że od dnia 17 marca 2020 r wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane telefonicznie, za pośrednictwem e-mail bądź e-PUAP.Dodatkowo (w sprawach pilnych) za drzwiami wejściowymi do budynku Ośrodka została umieszczona Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej.

PODAJEMY DANE KONTAKTOWE DO GOPS WIELKA WIEŚ

TEL: (12) 419 11 01; (12) 419 04 40; (12) 419 00 35

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Adres EPUAP: /GOPSWIELKAWIES/ SKRYTKAESP

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w ustawie z dnia   2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego  w Krakowie informuje, iż od 16 marca 2020 r. porady prawne będą udzielane za pomocą środków komunikowania się na odległość. Szczegóły w załącznikach.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

W związku z podwyższonym stopniem zagrożenia epidemiologicznego (sytuacją występowania koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce), w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi uprzejmie informuje, iż w związku z podwyższonym stopniem zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i władz samorządowych ZMIENIONY zostaje sposób obsługi klientów. 

Stowarzyszenie „Być Szczęśliwym” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Zaświeć się na niebiesko” promującego Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

8 marca Stowarzyszenie „Być Szczęśliwym” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizowali wyjście do Multikina w Krakowie na film „Zenek”. 

Stowarzyszenie „Być Szczęśliwym” serdecznie zaprasza PANIE z terenu Gminy Wielka Wieś (niezależnie od wieku)  w dniu 8 marca o godzinie 14.00 na film p.t.„Zenek” do Multikina w Krakowie. Zapisu można dokonać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu: 798-802-911. Zapraszamy :)

Świetlica Środowiskowa w Modlnicy z siedzibą w budynku wielofunkcyjnym zaprasza dzieci na bezpłatne warsztaty Wielkanocne.

Serdecznie zapraszamy seniorów do udziału w warsztatach oraz innowacyjnej grze CUDER. Zapisu można dokonać w GOPS lub pod numerem telefonu: 798-802-911.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert.

W „Śledziówkę” czyli 25 lutego KGW Bębło zorganizowało zabawę taneczną dla seniorów z terenu naszej gminy. Od strony programowej i rekreacyjnej dość mocno zaangażował się GOPS w Wielkiej Wsi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach programu „Aktywni i Potrzebni” na życzenie seniorów dokonał rozeznania ofertowego pośród kilku biur podróży.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Zapraszamy do zapisów na Zabawę Taneczną organizowaną w Bęble w dniu 25.02.2020r. o godzinie 18:00. Z powodu rezygnacji 10 osób z miejscowości Wielka Wieś mamy jeszcze wolne miejsca. Zachęcamy do kontaktu z GOPS tel. 798-802-911.

W dniu 30 stycznia odbyło się szkolenie dla seniorów z terenu naszej gminy pt. „Senior jako spadkodawca i spadkobierca” współorganizowanego z Powiatem Krakowskim, gminą Wielka Wieś oraz tutejszym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Spotkanie prowadził adwokat Tomasz Walczak.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi poszukuje osoby do pracy w charakterze ASYSTENTA OSOBY NIESAMODZIELNEJ. Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych, dojazdach (autobusem) do lekarza, placówki rehabilitacyjnej, etc.

Gminne Świetlice Środowiskowe w Modlniczce i Modlnicy zapraszają w trakcie ferii zimowych.

KGW Bębło oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zapraszają SENIORÓW na ZABAWĘ TANECZNĄ w dniu 25.02.2020r. o godz. 18:00  w Bęble.

Serdecznie zapraszamy seniorów z gminy Wielka Wieś oraz osoby zainteresowane na szkolenie pt. „Senior jako spadkodawca i spadkobierca” organizowanego 30.01.2020r. o godzinie 13:00 w świetlicy wiejskiej w Szycach (sala nad GOPS).

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Wielka. Szczegóły w załącznikach.

6 stycznia 2020 - Modlniczka. Szczegóły na plakacie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi poszukuje osób do pracy w charakterze ASYSTENTA OSOBY NIESAMODZIELNEJ. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie co najmniej średnie i roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Szczegółowych  informacji można zasięgnąć  w GOPS:  Szyce, Plac Wspólnoty 2 , tel. 12 419 11 01. Zapraszamy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi pragnie poinformować, że Gmina Wielka Wieś pozyskała środki finansowe na realizację programu ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2020.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają wszystkich. W tym szczególnym czasie postanowiliśmy zorganizować spotkanie dla najbardziej samotnych, chorych i niepełnosprawnych osób z terenu naszej Gminy.

„Pierwsza gwiazdka” to warsztaty bożonarodzeniowe dla mniej sprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielka Wieś zorganizowane przez Stowarzyszenie „Być szczęśliwym”.

W dniach 11-12.12.2019r. w Krakowie w Hotelu Sympozjum Gmina Wielka Wieś reprezentowana przez 3 seniorki wzięła udział w konferencji podsumowywującej projekt „Przestrzeń dla seniorów 2.0”.  Podczas wydarzenia prezentowane były efekty pracy Fundacji „Mapa Pasji” oraz seniorów z obszaru całej Polski w obszarach: przestrzeń publiczna, Rady Seniorów, diagnoza potrzeb seniorów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.

Szczegóły w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Szczegóły w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w ogrzewalni.

Szczegóły w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w noclegowni.

Szczegóły w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o dodatkowym dyżurze  w Puncie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szycach. Pani Prawnik będzie przyjmować w piątek 6 grudnia w godzinach 8:00-16:00. W Wigilię 24 grudnia Punkt będzie nieczynny. Zapraszamy.

W dniu 28 listopada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi  zorganizował  Warsztaty Bożonarodzeniowe dla seniorów.

W dniu 28 listopada do naszego Ośrodka zjechali kolędnicy z DPS z Ojcowa.  Nie tylko, że przepięknie zaśpiewali kolędy, ale obdarowali wszystkich prezentami a także pochwalili się cudnymi choinkami i aniołami, które powstały w ramach terapii zajęciowej.

W sobotę 23 listopada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował koncert zespołu Oltony. Wystąpiły również dzieci muzykujące pod skrzydłami Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi we współpracy z mediatorem od listopada umożliwił mieszkańcom naszej Gminy skorzystanie z nowej formy pomocy jaką jest mediacja.

W ramach projektu "Przestrzeń dla seniorów 2.0" /Rządowy Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020/ Seniorzy z gminy Wielka Wieś przez 3 dni (6-8.11.2019) gościli na Lubelszczyźnie.

23 listopada (sobota) o godzinie 18:00 w budynku starej Szkoły Podstawowej w Białym Kościele odbędzie się wyjątkowy koncert Zespołu OLTONY oraz młodzieży z GOKIS.

28.11.2019r. o godzinie 17:30 w OSP w Tomaszowicach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi organizuje na warsztaty świąteczne połączone z prelekcją na temat kampanii społecznej „Stop manipulacji- nie kupuj na prezentacji” oraz wspólnym kolędowaniem. Zapraszamy serdecznie do udziału !

Serdecznie zapraszamy dzieci/młodzież mniej sprawną z opiekunem na spotkanie pt. „Pierwsza gwiazdka”. Zapisu można dokonać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi lub pod numerem telefonu: 798-802-911. Liczba miejsc ograniczona.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Dyżury radcy prawnego odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma przyjemność poinformować, iż od listopada bieżącego roku dla mieszkańców naszej gminy będzie udostępniona możliwość skorzystania z bezpłatnych mediacji.

"Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji" zaprasza na bezpłatne zajęcia ZUMBY dla seniorów.

Dyżur radcy prawnego w dniu 24 października został odwołany i równocześnie przeniesiony na dzień 31 października br.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach Programu „Bezpieczni, aktywni, potrzebni” zorganizował  trzeci wyjazd na baseny termalne do Vrbova na Słowacji.

W dniach 9 i 10 października br. w Zespole – Szkolno  - Przedszkolnym w Modlnicy oraz Szkole Podstawowej w Bęble zorganizowano warsztaty profilaktyczne „Drużyna Mistrzów”, które były skierowane do uczniów klas VI-VIII. Powyższe wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy.

Seniorzy z naszej gminy są nie tylko aktywni i potrzebni, ale bardzo szybcy! W ciągu jednego dnia uzupełniliśmy 50-osobopwy autokar do Vrbova.  Zatem jedziemy reperować zdrowie w basenach leczniczych na Słowacji. Przypominamy o konieczności zabrania dowodu tożsamości i …jak zwykle dobrych humorów :) Wyjeżdżamy 18.10.2019r o godz. 7:00 sprzed budynku GOPS. Szczegółowe  informacje pod numerem telefonu: 798-802-911.

„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” zaprasza na warsztaty kosmetyczne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach Programu „Bezpieczni, aktywni, potrzebni” organizuje trzeci wyjazd na baseny termalne do Vrbova na Słowacji w dniu 18.10.2019r. Zbiórka odbędzie się pod Urzędem Gminy w Szycach o godzinie 7:00. Seniorzy którzy nie skorzystali z poprzednich wyjazdów posiadają pierwszeństwo w zapisach. Szczegółowe  informacje oraz zapisy pod numerem telefonu: 798-802-911.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Sekcja Świadczeń dla Rodzin, przypomina, iż do końca września br. należy złożyć wnioski o świadczenie wychowawcze, aby otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca 2019 r. Złożenie wniosku w październiku i kolejnych miesiącach, będzie skutkowało przyznaniem świadczeń od miesiąca złożenia wniosku. Natomiast wnioski o świadczenie dobry start tzw. 300+ można składać do 30 listopada 2019 r.

W dniu 22 września 2019 r. w Prądniku Korzkiewskim  zorganizowaliśmy  I ŚWIĘTO TRZEŹWOŚCI GMINY WIELKA WIEŚ.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza w dniu 22 września 2019 r. do Prądnika Korzkiewskiego na I ŚWIĘTO TRZEŹWOŚCI GMINY WIELKA WIEŚ.

W dniach  10-12 września 2019r. druga tura seniorów  z gminy Wielka Wieś zwiedzała Budapeszt. Wyjazd zorganizowany pod patronatem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowało krakowskie biuro podróży.

Seniorzy z Gminy Wielka Wieś! Gorąco zachęcamy do udziału w Targach Seniora, które odbędą się w dniach od 27 do 28 września 2019 r. (godz. 10-17) w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie. Wstęp na targi jest wolny,  dojazd we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy na świetlice do Modlniczki oraz Białego Kościoła we wtorki,  czwartki oraz piątki w godzinach 15:00-18:00.

Prezydent podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, która czeka już jedynie na opublikowanie. Przypomnijmy, że ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

W dniach 02-04 września 2019r. seniorzy z gminy Wielka Wieś wybrali się na wycieczkę do Budapesztu. Wyjazd zorganizowany pod patronatem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowało krakowskie biuro podróży.

Gmina Wielka Wieś pamięta o osobach mniej sprawnych... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w dniu 23 sierpnia b.r. zorganizował wycieczkę do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu w Beskidzie Śląskim.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej informuje, że zbiórka na wyjazdy do Budapesztu: tura I (02-04.09.2019r.) oraz tura II (10-12.09.2019r.) będzie pod Urzędem Gminy Wielka Wieś Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce o godzinie 6:45. Szczegółowe informacje można uzyska w Biurze Podróży Eco Travel tel. (12) 647-22-66 wew. 25.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje w dniu 23.08.2019 r. wyjazd do Ustronia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (798-802-911) do dnia 20.08.2019 do godz. 13:00. Zapraszamy.

Szanowni Państwo, informujemy, że dyżur radcy prawnego w dniu 22 sierpnia br. został przełożony na dzień 29 sierpnia br.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżury radcy prawnego odbywają się dwa razy w miesiąc w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie tj. Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce w następujących terminach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej informuje o ostatnich miejscach na wycieczki:

Budapeszt- termin: 02-04.09.2019r.- 4 wolne miejsce

Budapeszt- termin: 10-12.09.2019r.- 1 wolne miejsce

Wycieczka jest organizowana przez biuro podróży „Ecotravel”.  Więcej informacji pod numerem telefonu: 798-802-911

W imieniu rodzin objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi serdecznie dziękujemy uroczym Nowożeńcom - Pani Kasi i Panu Michałowi  za przekazanie artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci z terenu naszej Gminy. Dziękujemy i życzymy dużo szczęścia na nowej drodze życia.

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” (Albert Schweitzer)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń dla Rodzin informuje, iż od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się definicja szkoły w programie „Dobry start”, co umożliwia przyznanie świadczenia dobry start na dzieci, które od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń dla Rodzin przypomina, iż wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego tzw. 500+,
 • świadczenia dobry start,
 • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

od dnia dzisiejszego tj. od 1 sierpnia 2019 r. można składać także w formie papierowej. Jednocześnie, nadal zachęcamy wszystkich do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Spotkanie organizacyjno- techniczne w Prądniku Korzkiewskim! 22 września 2019 r. planujemy zorganizować „Przystań pod Łaskawcem” czyli I Dni Trzeźwości Gminy Wielka Wieś. O szczegółach poinformujemy wkrótce . Będzie się działo :)

narada w Prądniku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o przyjęciu  przez Radę Powiatu w Krakowie 3 -letniego  programu  pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim w  zakresie wsparcia  osób  niepełnosprawnych ze    spektrum    autyzmu i    ich    rodzin - opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń dla Rodzin informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można będzie składać drogą elektroniczną – od 1 lipca 2019 r., a tradycyjną (w formie papierowej) – od 1 sierpnia 2019 r.

300 zł to jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Od 1 lipca 2019 r. rodziny mogą składać wnioski online o świadczenie z programu „Dobry Start” dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny 2019/2020. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

25 czerwca 2019r. dzieci z gminnych świetlic środowiskowych z Modlniczki oraz Czajowic udały się na otwarty basen do Bukowna.

Dnia 25 czerwca 2019r. w sali konferencyjnej Hotelu „Witek” w Modlniczce odbyła się Gala Seniorów.

Zaprasza mieszkańców Gminy Wielka Wieś do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Biuro podróży Eco Travel informuje, że wyjazd na wycieczki w Góry Stołowe w terminach: 15-16.07.2019r. oraz  16-17.07.2019r. odbędzie się o godzinie 6:45 z pod Urzędu Gminy w Szycach.

1 czerwca b.r. 30 dzieci ze świetlicy środowiskowej w Modlniczce pod opieką Pani Jolanty Zagórskiej oraz Pani Joanny Spyt uczestniczyły w Dniu Dziecka zorganizowanego w Dolinie Będkowskiej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej informuje o ostatnich miejscach na wycieczki:

Góry Stołowe- termin: 16-17.07.2019r.- 2 wolne miejsca

Budapeszt- termin: 02-04.09.2019r.- 1 wolne miejsce

Budapeszt- termin: 10-12.09.2019r.- 1 wolne miejsce

25 maja 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach programu „Bezpieczni, aktywni, potrzebni” zorganizował drugi wyjazd dla seniorów z listy rezerwowej na baseny lecznicze do Vrbov na Słowacji.

Stowarzyszenie Pozytywka oraz GOPS serdecznie zapraszają dzieci na zajęcia wakacyjne!