GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WIELKIEJ WSI prowadzi sprawy zgodnie z procedurą zobowiązania do leczenia obejmującą:

  • przyjęcie wniosku o leczenie odwykowe założonego przez osoby prywatne ( rodzinę) lub instytucje,
  • zaproszenie na rozmowę wyjaśniającą wnioskodawcę,
  • wezwanie na rozmowę wyjaśniająco - motywującą osobę zgłoszoną do leczenia odwykowego,
  • skierowanie tej osoby na badanie przez biegłego lekarza w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  • skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu lub w przypadku braku współpracy z jej strony.

Komisja dyżuruje 3 razy w miesiącu – Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie, Wielka Wieś, ul. Krakowska 53

(Adres korespondencyjny: Szyce 32-085, Plac Wspólnoty 1)

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ (PUNKT KONSULTACYJNY Pl. Wspólnoty 2- środy godz.: 16.30-19.30 (po uprzednim umówieniu telefonicznym 12 306 55 16) udziela porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Zaprasza osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, alkoholu i narkotyków, leków, dopalaczy, hazardu), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz osoby bliskie, jak również pracowników instytucji pomocowych.

AA „PRZYSTAŃ” (Plac Wspólnoty 2)  środa godz. 18.00. Członkowie AA dzielą się między sobą swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem alkoholowy i pomagać innym alkoholikom w osiągnięciu trzeźwości. Jedynym warunkiem uczestnictwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia. Mitingi nie są formą terapii, nie są leczeniem lecz uzupełnieniem opartym na udzieleniu osobie uzależnionej wsparcia. Zazwyczaj raz w miesiącu są mitingi otwarte, na które mogą przyjść osoby, które tego problemu nie mają, ale chciałyby zobaczyć, jak wyglądają takie spotkania i dowiedzieć się czegoś na temat uzależnienia, na przykład bliskiej osoby . Grupa AA „Przystań” istnieje już 10 lat.

Elżbieta Zawadzka (GKRPA)